Sections
< All Topics
Print

107. Surah Al- Ma’un

Surah Ma’un: 107

(Surah Ma’un Makka mai Nazil hui, is mai saat (07) Aayatain hain)

[107:01] A raaitallażī yukażżibu bid-dīn.

[107:02] Fa żālikallażī yadu”ul-yatīm.

[107:03] Wa lā yaḥuḍḍu ‘alā ṭa’āmil-miskīn.

[107:04] Fa wailul lil-muṣallīn.

[107:05] Allażīna hum ‘an ṣalātihim sāhụn.

[107:06] Allażīna hum yurāụn.

[107:07] Wa yamna’ụnal-mā’ụn.

Table of Contents