Sections
< All Topics
Print

101. Surah Al-Qari’ah

Surah Qari’ah: 101

(Surah Qari’ah Makka mai Nazil hui, is mai giyara (11) Aayatain hain)

[101:01] Al-qāri’ah.

[101:02] Mal-qāri’ah.

[101:03] Wa mā adrāka mal-qāri’ah.

[101:04] Yauma yakụnun-nāsu kal-farāsyil-mabṡụṡ.

[101:05] Wa takụnul-jibālu kal-‘ihnil-manfụsy.

[101:06] Fa ammā man ṡaqulat mawāzīnuh.

[101:07] Fa huwa fī ‘īsyatir rāḍiyah.

[101:08] Wa ammā man khaffat mawāzīnuh.

[101:09] Fa ummuhụ hāwiyah.

[101:10] Wa mā adrāka mā hiyah.

[101:11] Nārun ḥāmiyah.

Table of Contents