Sections
< All Topics
Print

95. Surah At-Tin

Surah Tin: 95

(Surah Tin Makkah mai Nazil hui, is mai aath (08) Aayatain hain)

[95:01] Wat-tīni waz-zaitụn.

[95:02] Wa ṭụri sīnīn.

[95:03] Wa hāżal-baladil-amīn.

[95:04] Laqad khalaqnal-insāna fī aḥsani taqwīm.

[95:05] ṡumma radadnāhu asfala sāfilīn.

[95:06] Illallażīna āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti fa lahum ajrun gairu mamnụn.

[95:07] Fa mā yukażżibuka ba’du bid-dīn.

[95:08] A laisallāhu bi`aḥkamil-ḥākimīn.

Table of Contents