Sections
< All Topics
Print

01. JANNAT AUR AHL-E-JANNAT KAY OUSAAF QUR’AN-E-MAJEED MEIN

JANNAT AUR AHL-E-JANNAT KAY OUSAAF QUR’AN-E-MAJEED MEIN

 

     Bradar-e-Islam! Aj kay khutba jumu’ah mein ham

in Shaa Allah Jannat kay muta’lliq chand guzarishaat arz karengay jisko Allah Ta’aala ne mominon ka thikana banaya hai- aur aendah khutba jumu’ah  In Shaa Allah  Jahannum kay baare mein hoga jisko Allah Ta’aala ne mushrikon, kafiron aur munafiqoun ka thikana banaya hai (نسأل اللّٰه  العفو والعافیۃ) qayamat kay roz do hi thikanay hongay: Jannat aur Jahannum- jaisa ke Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 

﴿فَرِیْقٌ فِیْ الْجَنَّۃِ وَفَرِیْقٌ فِیْ السَّعِیْرِ﴾

 

“Aik giroh jannat mein hoga aur aik giroh jahannum mein hoga.”

[Surah Shura:42: 07]

 

    Ham Allah Ta’aala se dua gou hain ke wo ham sabko jannat ul firdous mein daihil kare aur hamain jahannum kay azaab se mehfooz rakhe- Aameen

    Aye Sabse pehle yeh dekhein ke Qur’an-e-majeed mein Allah Ta’aala ne jannat ka tazkirah kis tarah se kiya hai? Aur Ahl-e-jannat kay ousaaf kaunse bayan kiye hain?


(i) JANNAT KAY OUSAAF QURAN-E-MAJEED MEIN


1. Jannat kay phal aur Ahl-e-Jannat ki biwiyaan:

 

     Allah Ta’aala farmaata hai:

 
وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَہُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَاالْأَنْہَارُ کُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْہَا مِنْ ثَمَرَۃٍ رِّزْقًا قَالُوْا ہٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوْا بِہٖ مُتَشَابِہًا وَّلَہُمْ فِیْہَا أَزْوَاجٌ مُّطَہَّرَۃٌ وَّہُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ﴾
 

“Aur imaan walon aur naik amal karnay walon ko un jannaton ki khush khabriyan dijie jinkay neechay nehrai beh rahi hain- Jab kabhi unhay phalon ka rizq diya jaega  aur unkay paas ham shakal (phal) laey jaengay tou kahengay: yeh wohi hai jo hamain issay pehle diya gaya tha- unke liye paakiza biwiyaan hain aur wo un jannaton me hamesha rehnay walay hain.”

[Surah Baqarah:02: 25]

 

2. AHL-E-JANNAT KA AIK DUSRE KO SALAM:

 

     Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 

:﴿إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ یَہْدِیْہِمْ رَبُّہُمْ بِإِیْمَانِہِمْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہِمُ الْأَنْہَارُ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ. دَعْوَاہُمْ فِیْہَا سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ وَتَحِیَّتُہُمْ فِیْہَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاہُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ))

 

“Yaqeenan jo log imaan laey aur unho ne naik kaam kiye unka Rab unko unkay imaan kay sabab unkay maqsad tak pohancha dega, nemat kay baghon mein jinkay neechay nehre jaari hongi- Unke muh se baat niklegi: “SubhanAllah” aur unka bahkmi salam ye hoga: “As salaamu alaikum” aur unki akhri baat ye hogi: Tamam tareefein Allah kay liye hain jo saare jahan ka rabb hai.” 

[Surah Yunus:10: 9-10]
 
3. FARISHTE BHI AHL-E-JANNAT KO SALAAM KAHENGAY AUR KHUSH KHABRIYAAN SUNAENGAY:

 

  Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 

﴿وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّہُمْ إِلَی الْجَنَّۃِ زُمَرًا حَتّٰی إِذَا جَآؤُوْہَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُہَا وَقَالَ لَہُمْ خَزَنَتُہَا سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْہَا خَالِدِیْنَ. وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَہُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّۃِ حَیْثُ نَشَآئُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِیْنَ﴾

 

“Aur jo log apnay Rab se dartay the unkay giroh kay giroh jannat ki taraf rawana kiye jaengay yahan tak ke jab uskay paas ajaengay aur darwazay khol diye jaengay aur wahan kay nighebaan unse kahengay: tum par salam ho, tum khush haal raho, tum isme hamesha kay liye chale jaou, yeh kahengay: Allah ka shukar hai jis ne hamse apna wada poora kiya aur hamain is zameen ka waris banadiya ke jannat mein jahan chahay thairen- So amal karnay walon ka kiya hi acha badla hai.” 

[Surah Zumar:39: 73-74]

 

 4. JANNAT MEIN JANNATIYON KAY DARMIYAAN KOI RANJISH NAHI HOGI:
 
إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ. اُدْخُلُوْہَا بِسَلاَمٍ آمِنِیْنَ. وَنَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِہِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِیْنَ. لاَ یَمَسُّہُمْ فِیْہَا نَصَبٌ وَّمَا ہُمْ مِّنْہَا بِمُخْرَجِیْنَ ﴾

 

“Muttaqee (parhezgaar) log yaqeenan baghon aur chashmon mein hongay- (unse kaha jaega): salamati aur aman kay sath usme dakhil ho jaou- Unkay dilon mein jo kuch ranjish-o-keena tha ham sab kuch nikal dengay- Wo bhai bhai banay huay aik dusre kay aamne samne takhton par baithay hongay- na tou wahan unhay koi takleef choo sakti hai aur na wo wahan se kabhi nikalay jaengay.”

[Surah Hijr:15: 45-48]
 
5. JANNATIYON KO SONAY AUR MOTIYON KAY KANGAN PENHAEY JAENGAY AUR UNKA LIBAAS RAISHAM KA HOGA:
 
:﴿إِنَّ اللّٰہَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ یُحَلَّوْنَ فِیْہَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَہَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُہُمْ فِیْہَا حَرِیْرٌ﴾

 

“Imaan walon aur naik amal karnay walon ko Allah Ta’aala un jannaton mein lejaega jinkay neechay nehray beh rahi hain jahan unhay sonay kay kangan pehnae jaengay aur sachay moti bhi- Wahan unka libaas khaalis raisham hoga.”

[Surah Hajj:22: 23]
 
     Isi tarah Allah ka farmaan hai:

 

نَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ مَقَامٍ أَمِیْنٍ. فِیْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْن. یَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِیْنَ﴾

 

“Beshak Allah se darnay walay aman aur chain ki jagah mein hongay- baghon aur chashmon mein- Barik aur dabeez raishman kay libaas pehnay huay amnay samne baithay hongay.” 

[Surah Dukhan:44: 51-55]

 

 
6. AHL-E-JANNAT KAY LIYE MAIWAY AUR BAA HAYA HOORAIN:

 

Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 

﴿ہٰذَا ذِکْرٌ وَّإِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنّٰتِ عَدْن ٍمُّفَتَّحَۃً لَّہُمُ. الْأَبْوَابُ. مُتَّکِئِیْنَ فِیْہَا یَدْعُوْنَ فِیْہَا بِفَاکِہَۃٍ کَثِیْرَۃٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنْدَہُمْ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. ہٰذاَ مَا تُوْعَدُوْنَ لِیَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ ہٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَہُ مِنْ نَفَادٍ﴾

 

“Ye nasihat hai aur yaqeen mano kay parhezgaaron ki badi achi jagah hai- Yani hamesha rehnay waali jannaten jinkay darwazay unke liye khulay huay hain- Jinme baa faraghat, taykay lagae baithay huay, tarah tarah kay maiway aur qism qism ki sharabon ki farmaaishen karengay- aur unkay paas neechi nazron waali ham umar hooren hongi- yeh hai jiska wada tum se hisab kay din kay liye kiya jata tha- Beshak ye hamara atiya hai jiska kabhi khatima hi nahi.”

[Surah Suwad:38: 49-55]

 

    Isi tarah uska farmaan hai:

 

((إِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا. حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا. وَّکَوَاعِبَ أَتْرَابًا. وَّکَأْسًا دِہَاقًا. لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا وَّلاَ کِذَّابًا. جَزَآئً مِّنْ رَّبِّکَ عَطَآئً حِسَابًا))

 

“Yaqeenan parhezgaar logon kay liye kamyaabi hai- baghat hain aur angoor hain- aur chalaktay huay jaam-e-sharab hain- Wahan na tou behuda baten sunengay aur na jhooti baten- (unko) Aapkay Rab ki taraf se (unkay naik aamaal ka) ye badla milega jo kafi inaam hoga.” 

[Surah Naba:78: 31-36]

 

7. AHL-E-JANNAT KAY DILCHASP MASHGHALAY:

 

Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 
﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّۃِ الْیَوْمَ فِیْ شُغُلٍ فَاکِہُوْنَ. ہُمْ وَأَزْوَاجُہُمْ فِیْ ظِلاَلٍ عَلَی الْأَرَائِکِ مُتَّکِئُوْنَ. لَہُمْ فِیْہَا فَاکِہَۃٌ وَّلَہُمْ مَّا یَدَّعُوْنَ . سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ ﴾

 

“Jannati log aj kay din apnay (dilchasp)mashghalon mein hashaash bashshash hain- wo aur unki biwiyaan sayoun mein masehiyon par takiye lagaey baithay hongay- unkay liye jannat mein har qism kay maiway hongay aur usi tarah jo kuch wo talab karengay- Meherbaan Rab ki taraf se unhay salam kaha jaega.” 

[Surah Yaseem:36: 55-58]
 
 8. JANNAT MEIN PANI , DOODH, SHARAAB AUR KHAALIS SHEHED KI NEHRAIN HONGI:

 

   Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 

﴿مَثَلُ الْجَنَّۃِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِیْہَا أَنْہَارٌ مِّنْ مَّآئٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْہَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُہُ وَأَنْہَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّۃٍ لِّلشَّارِبِیْنَ وَأَنْہَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی وَلَہُمْ فِیْہَا مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَۃٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ))

 

“Is jannat ki sifat jiska parhezgaaron se wada kiya gaya hai ye hai keh usme pani ki nehrain hain jo badboo karnay wala nahi, aur doodh ki nehrain hain jiska maza nahi badla- aur sharaab ki nehrain hain jinme peenay walon kay liye badi lazzat hai- aur shehed  ki nehrain hain jo bohat saaf hai- aur unkay liye wahan har qism kay maiway hain aur unkay Rab ki taraf se maghfirat hai.”

[Surah Muhammad(ﷺ): 15]

 

9. TAKHT, AABKHURAY, JAAM-E-SHARAAB, PASANDIDAH MAIWAY AUR MUKHTALIF QISAM KAY PHAL, PARINDON KA GOSHT AUR KUNWAARI HOORAIN:

 

Irshad-e-Bari Ta’aala:

 
﴿وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ. أُوْلٰئِکَ الْمُقَرَّبُوْنَ. فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ. ثُلَّۃٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ . وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْآخِرِیْنَ. عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَۃٍ. مُّتَّکِئِیْنَ عَلَیْہَا مُتَقَابِلِیْنَ. یَطُوْفُ عَلَیْہِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ. بِأَکْوَابٍ وَّأَبَارِیْقَ وَکَأْسٍ مِّنْ مَّعِیْنٍ . لَا یُصَدَّعُوْنَ عَنْہَا وَلاَ یُنْزِفُوْنَ . وَفَاکِہَۃٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُوْنَ. وَلَحْمِ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَہُوْنَ. وَحُوْرٌ عِیْنٌ. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُوْنِ. جَزَآئً بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ . لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا وَّلاَ تَأْثِیْمًا. إِلاَّ قِیْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا . وَأَصْحَابُ الْیَمِیْنِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِیْنِ . فِیْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ . وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ . وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ . وَّمَآئٍ مَّسْکُوْبٍ . وَّفَاکِہَۃٍ کَثِیْرَۃٍ . لاَّ مَقْطُوْعَۃٍ وَّلاَ مَمْنُوْعَۃٍ . وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَۃٍ . إِنَّا أَنْشَأْنَاہُنَّ إِنْشَآئً . فَجَعَلْنَاہُنَّ أَبْکَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا . لِّأَصْحَابِ الْیَمِیْنِ . ثُلَّۃٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ وَثُلَّۃٌ مِّنَ الْآخِرِیْنَ ﴾

 

“Aur jo sabqat le jaane walay hain wo tou sabqat le jaanay waalay hi hain- wo bilkul taqarrub hasil kiye huay hain- Nematon waali jannaton mein hain- (Bohat bada) giroh tou aglay logon mein se hoga aur thoray se pichlay logon mein se- ye log sonay kay taaron se banay huay takhton par, aik dusre kay samne takiye lagae baithay hongay- unkay paas aise (khidmat gaar) larkay aamad o raft karengay jo hamesha (isi tarah) rahengay- Abkhooray aur jug lekar aur aise jaam lekar jo baheti hui sharaab se pur ho jissay na sar mein dard ho na aqal mein fitoor aye- Aur aise maiway liye huay jo unki pasand kay hon- aur parindon kay gosht jo unhay marghoob hon- Aur badi badi ankhon waali hooren jo chupay huay motiyon ki tarah hain- yeh sila hai unkay aamaal ka- wo wahan na behuda guftagu sunengay aur na gunaah ki baat- Sirf Salaam hi Salaam ki awaaz hogi- aur Daey haath walay, kiya hi achay hain daey haath walay! Wo baghair kantay ki bairiyon, tahe ba tahe kilon, lambe lambe saayon aur behetay huay paniyon aur baa kasrat phalon mein jo na khatam hon na rok liye jaen aur onchay onchay farshon mein hongay- Hamne un (ki biwiyon ko) khaas taur par banaya hai- aur hamne unhay kunwariyan banadiya hai, mohabbat waali aur ham umar hain- Daey haath walon kay liye hain- Jam ghafeer aglon mein se aur bohat bari jama’at hai pichlon mein se.”

[Surah Waqiyah: 56: 11-40]

 

 
10. NEMATEIN HI NEMATEIN AUR AZEEM USH SHAAN SALTANAT:

 

Allah Ta’aala ka farmaan hai:

 
﴿وَجَزَاہُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّۃً وَّحَرِیْرًا . مُتَّکِئِیْنَ فِیْہَا عَلَی الْأرَائِکِ لَا یَرَوْنَ فِیْہَا شَمْسًا وَّلاَ زَمْہَرِیْرًا. وَدَانِیَۃً عَلَیْہِمْ ظِلالُہَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُہَا تَذْلِیْلاً . وَیُطَافُ عَلَیْہِمْ بِآنِیَۃٍ مِّنْ فِضَّۃٍ وَّأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیْرًا . قَوَارِیْرَ مِنْ فِضَّۃٍ قَدَّرُوْہَا تَقْدِیْرًا . وَیُسْقَوْنَ فِیْہَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُہَا زَنْجَبِیْلاً . عَیْنًا فِیْہَا تُسَمّٰی سَلْسَبِیْلاً . وَیَطُوْفُ عَلَیْہِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَیْتَہُمْ حَسِبْتَہُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا. وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیْمًا وَّمُلْکاً کَبِیْرًا . عَالِیَہُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْآ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّۃٍ وَّسَقَاہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَہُوْرًا. إِنَّ ہٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَآئً وَّکَانَ سَعْیُکُمْ مَّشْکُوْرًا))

 

“Aur unhay unkay sabr kay badlay jannat aur raishmi libaas ata farmaaye- ye wahan takhton par takiye lagae huay baithengay- na wahan aftaab ki garmi dekhengay aur na jaray ki sakhti- un jannaton kay saye unpar jhukay huay hongay- aur unkay (Maiway aur) guchchay neechay latkay huay hongay- aur unpar chandi kay bartanon aur un jamon ka daur karaya jaega jo sheeshay kay hongay- Sheeshay bhi chandi kay jinko (Saaqi ne) andazay se naap rakha hoga- aur unhay wahan jo jaam pilaya jaengay jinki aamezash zanjabeel ki hogi- Jannat ki aik naher se jiska naam salsabeel hai aur unkay ird gird wo kam سن bachay ghumtay phertay hongay jo hamesha rahenay walay hain- Jab tu unhay dekhe tou samjhay keh wo bikhray huay  sachay moti hain- tou wahan jahan kahin bhi nazar daalega sarasar nematein  aur Azeem ush shaan saltanat hi dekhega- unkay chashmon par sabz bareek aur mote raishmi kapray hongay aur unhay chandi kay kangan pehnaey jaenge aur unhay unka Rab paak saaf sharaab pilaeyga- (kaha jaega) : Ye hai tumhaare aamaal ka badla aur tumhaari koshish ki qadr ki gae.”

[Surah Insaan:76: 12-22]

 

      Muhatram Hazraat ! Ab tak hamne jitni aayat-e-Qur’aniya zikr ki hain un sabme Allah Ta’aala ne apni jannat ki tareef ki hai aur Ahl-e-jannat kay ousaaf bayan farmaaye hain- aur is baat ko wazeh kardiya hai ke usne Jannat imaan walon, naik amal karnay walon, parhezgaaron aur uski nafarmaani se bachne walon kay liye paida ki hai- Lihaza ham sab ko in sifaat ka haamil hona chaheye.

 

REFERENCE:
Book: Part of “Zaad Ul Khateeb” ; Volume: 02
Taleef: By Dr. Hafiz Muhammad Ishaq Zahid.

 

 

Attributes of Paradise in the Qur’an-e-Majid:

 

1. THE TREES AND FRUITS OF PARADISE

 

Its trees and fruits are of many kinds and everlasting

The trees of Paradise are abundant and good and of many kinds. Allaah has told us that there are grapevines, date-palms and pomegranate trees in Paradise, as well as lotus trees and acacia trees:

 

وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَہُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَاالْأَنْہَارُ کُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْہَا مِنْ ثَمَرَۃٍ رِّزْقًا قَالُوْا ہٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوْا بِہٖ مُتَشَابِہًا وَّلَہُمْ فِیْہَا أَزْوَاجٌ مُّطَہَّرَۃٌ وَّہُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ﴾

 

The supply is continuous and the people of Paradise are never denied. one of the delights that the people of Paradise will enjoy is finding that its fruits are similar in appearance, but different in taste: “Everytime they will be provided with a fruit therefrom, they will say, “This is what we were provided with before”, and they will be given things in resemblance [i.e. in the same form but different in taste]”

[2:25]

 

The Conclusion of Their Prayer will be Al-HamdULillahi Rabbil-‘Aalameen (All Praise be to Allah, the Lord of the worlds and all that exists)

The believers will pass through the turmoil of the Day of Judgement, then they will cross As-Siraat (the bridge over Hell) and will witness its horrors. Then Allah (§g), will admit them to gardens of delight in Paradise, after removing all grief and sorrow from their hearts. They

will see the wonders that Allah has prepared for them in Paradise and they will raise their voices in praise and glorification of Allah

 

((دَعْوَاہُمْ فِیْہَا سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ وَتَحِیَّتُہُمْ فِیْہَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاہُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ))

 

Their prayer therein will be: “Glory be to You, O’ Allah!” And their greeting therein will be: “Peace,” and the conclusion of their prayer will be: “Praise be to Allah, Lord of the Worlds.”

 (Qur’an 10: 10)

 

2. The angels will also greet the people of Paradise and give glad tidings:

 

Allah says,

﴿وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّہُمْ إِلَی الْجَنَّۃِ زُمَرًا حَتّٰی إِذَا جَآؤُوْہَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُہَا وَقَالَ لَہُمْ خَزَنَتُہَا سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْہَا خَالِدِیْنَ

 

And those who feared their Lord will be led to the Garden in crowds, until behold, they arrive there. Its gates will be opened, and its keepers will say, ‘Peace be upon you!’ Well have you done, do enter it, abiding [in it] eternally.”

[39:73]

 

3. The Gatherings and Conversation of the People of Paradise

 

وَنَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِہِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِیْن

 

iAnd We shall remove from their breasts any lurking sense of injury; [they will be like] brothers [joyfully] facing each other on thrones [of dignity].)*

(Qur’an 15: 47)

 

4. The Clothing, Jewellery and Incense-burners of the People of Paradise

 

﴿إِنَّ اللّٰہَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ یُحَلَّوْنَ فِیْہَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَہَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُہُمْ فِیْہَا حَرِیْرٌ﴾

 

Wherein they will be adorned with bracelets of gold  and pearls, and their garments will be of silk.^

(Q ur’an 22: 23)
5. FRUITS AND  HOOR OF PARADISE
 
جَنّٰتِ عَدْن ٍمُّفَتَّحَۃً لَّہُمُ. الْأَبْوَابُ. مُتَّکِئِیْنَ فِیْہَا یَدْعُوْنَ فِیْہَا بِفَاکِہَۃٍ کَثِیْرَۃٍ وَّشَرَابٍ.  إِنَّ ہٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَہُ مِنْ نَفَادٍ﴾

 

‘Adn [Eden] [everlasting Gardens] of Paradise, whose doors will be opened for them.]* (Q ur’an 38: 50)

..Therein they will call for fruits in abundance and drinks.}*

(Qur’an 38:51)

{[It will be said to them]: This is Our Provision, which will never finish.)* (Q ur’an 38: 54)

{…But for the wrongdoers will be an evil place of [final] Return!

(Qur’an 38:55)
 
إِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا. حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا. وَّکَوَاعِبَ أَتْرَابًا. لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا وَّلاَ کِذَّابًا.

 

^Verily, for the Muttaqoon, there will be a success [Paradise]; gardens and grape-yards, and young full-breasted [mature] maidens of equal age.j*

(Q ur’an 78: 31-33)

 

No Laghw [dirty, false, evil talk] will they hear therein, nor lying.

(Q ur’an 78: 35)

 

 
6.The Delights of the People of Paradise
 ہُمْ وَأَزْوَاجُہُمْ فِیْ ظِلاَلٍ عَلَی الْأَرَائِکِ مُتَّکِئُوْن

 

They and their wives will be in pleasant shade,reclining on thrones.

(Qur’an 36:56)
 
اِنَّ  ہٰذَا  لَرِزۡقُنَا مَا  لَہٗ  مِنۡ  نَّفَادٍ 

 

{[It will be said to them]: This is Our Provision, which will never finish.)

(Q ur’an 38: 54)

 

7. The Rivers of Paradise

 

The rivers of Paradise do not just contain water. There are rivers of water, of milk, of wine and of clear honey.

Allaah (swt) says:

 

مَثَلُ الۡجَنَّۃِ الَّتِیۡ وُعِدَ الۡمُتَّقُوۡنَ ؕ فِیۡہَاۤ اَنۡہٰرٌ  مِّنۡ  مَّآءٍ غَیۡرِ اٰسِنٍ ۚ وَ  اَنۡہٰرٌ مِّنۡ لَّبَنٍ لَّمۡ  یَتَغَیَّرۡ  طَعۡمُہٗ ۚ وَ اَنۡہٰرٌ  مِّنۡ خَمۡرٍ  لَّذَّۃٍ   لِّلشّٰرِبِیۡنَ  ۬ ۚ وَ اَنۡہٰرٌ مِّنۡ عَسَلٍ مُّصَفًّی ؕ وَ لَہُمۡ  فِیۡہَا مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغۡفِرَۃٌ  مِّنۡ  رَّبِّہِمۡ ؕ  کَمَنۡ ہُوَ خَالِدٌ فِی النَّارِ وَ سُقُوۡا مَآءً حَمِیۡمًا فَقَطَّعَ  اَمۡعَآءَہُمۡ

 

 “The description of Paradise which the Muttaqoon have been promised is that in it are rivers of water the taste and smell of which are not changed; rivers of milk of which the taste never changes; rivers of wine delicious to those who drink; and rivers of clarified honey [clear and pure]..”

[47:15]

 

8. ADMITTANCE OF THE PEOPLE OF PARADISE

 

Allah says:

﴿وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ. أُوْلٰئِکَ الْمُقَرَّبُوْنَ. فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ. ثُلَّۃٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ . وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْآخِرِیْنَ. عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَۃٍ. مُّتَّکِئِیْنَ عَلَیْہَا مُتَقَابِلِیْنَ. یَطُوْفُ عَلَیْہِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ. بِأَکْوَابٍ وَّأَبَارِیْقَ وَکَأْسٍ مِّنْ مَّعِیْنٍ . لَا یُصَدَّعُوْنَ عَنْہَا وَلاَ یُنْزِفُوْنَ . وَفَاکِہَۃٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُوْنَ. وَلَحْمِ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَہُوْنَ. وَحُوْرٌ عِیْنٌ. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُوْنِ

 

And those foremost [in faith] will be foremost [in the Hereafter]. These will be those nearest to Allah [Al-Muqarraboon], In the Gardens of Bliss. A multitude of those [foremost] will be from the first generations [who embraced Islam], and a few of those [foremost] will be from the later generations.[They will be] on thrones woven with gold and precious stones, reclining thereon, face to face.They will be served by immortal boys, With cups, and jugs, and a glass from the flowing wine, Whereffom they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.

They will be served by immortal boys, With cups, and jugs, and a glass from the flowing wine, Whereffom they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.With fruits, any that they may select.

The flesh of fowls, any that they may desire. And [there will be] Hoor [fair females] with wide, lovely eyes [as wives for the pious], Like unto preserved pearls.

(Q ur’an 56: 10-23)

 

لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا وَّلاَ تَأْثِیْمًا. إِلاَّ قِیْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا . وَأَصْحَابُ الْیَمِیْنِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِیْنِ . فِیْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ . وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ . وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ . وَّمَآئٍ مَّسْکُوْبٍ . وَّفَاکِہَۃٍ کَثِیْرَۃٍ . لاَّ مَقْطُوْعَۃٍ وَّلاَ مَمْنُوْعَۃٍ

 

No Laghw will they hear therein, nor any sinful speech [like backbiting, etc.], But only the saying of: Salaam!Salaam! [greetings with peace],And those on the Right Hand, – who will be those on the Right Hand? [They will be] among thornless lote trees, Among Talk trees with fruits piled one above another, In shade long-extended, By water flowing constantly, And fruit in plenty.whose season is not limited, and their supply will not be cut off.

 (Q ur’an 56: 25-33)
 
 إِنَّا أَنْشَأْنَاہُنَّ إِنْشَآئً . فَجَعَلْنَاہُنَّ أَبْکَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا.

 

Verily, We have created [their companions] of special creation, and made them virgin-pure [and undefiled], beloved [by nature], equal in age.

( Q u r ’an 56: 35-37)

 

9. DESCRIPTION OF PEOPLE OF THE PARADISE

 

Allah says:

((﴿وَجَزَاہُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّۃً وَّحَرِیْرًا))

 

And their recompense will be Paradise, and silken garments, because they were patient.

(Qur ’an 76: 12)
 
 .  وَدَانِیَۃً عَلَیْہِمْ ظِلالُہَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُہَا تَذْلِیْلاً . وَیُطَافُ عَلَیْہِمْ بِآنِیَۃٍ مِّنْ فِضَّۃٍ وَّأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیْرًا . قَوَارِیْرَ مِنْ فِضَّۃٍ قَدَّرُوْہَا تَقْدِیْرًا . وَیُسْقَوْنَ فِیْہَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُہَا زَنْجَبِیْلاً . عَیْنًا فِیْہَا تُسَمّٰی سَلْسَبِیْلاً . وَیَطُوْفُ عَلَیْہِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَیْتَہُمْ حَسِبْتَہُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا. وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیْمًا وَّمُلْکاً کَبِیْرًا . عَالِیَہُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْآ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّۃٍ وَّسَقَاہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَہُوْرًا.

 

And the bunches of fruit thereof will hang low within their reach.

And amongst them will be passed round vessels of silver and cups of crystal, crystal-clear, made of silver.They will determine the measure thereof according to their wishes. And they will be given to drink there a cup [of wine] mixed with zanjabil [ginger], a spring there, called Salsabil.

And round about them will [serve] boys of everlasting youth. If you see them, you would think them scattered pearls. And when you look there [in Paradise], you will see a delight [that cannot be imagined], and a great dominion.They will be adorned with bracelets of silver, and their Lord will give them a pure drink.

(Qur’an 76:14- 21)

 

REFERENCE:
BOOK: “PARADISE AND HELL In the Light of the Qur’an and Sunnah”
Dr. ‘Umar S.al-Ashqar
Compiled by Monis Begum

 

 

جنت کی نعمتیں اور اس کا راستہ

 

برادران اسلام !آج کے خطبۂ جمعہ میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جنت کے متعلق چند گذارشات عرض کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ٹھکانا بنایا ہے۔ اور آئندہ خطبۂ جمعہ ان شاء اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں ہو گا جس کو اس نے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں ، کافروں اور منافقوں کا ٹھکانا بنایا ہے (نسأل اللّٰه العفو والعافیۃ) قیامت کے روز دو ہی ٹھکانے ہو نگے : جنت اور جہنم ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿فَرِیْقٌ فِیْ الْجَنَّۃِ وَفَرِیْقٌ فِیْ السَّعِیْرِ﴾ 

 

’’ ایک گروہ جنت میں ہو گا اور ایک گروہ جہنم میں ہو گا ۔ ‘‘

الشوری42 :7

 

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے ۔ آمین

آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کس طرح سے کیا ہے ؟ اور اہلِ جنت کے اوصاف کون سے بیان کیے ہیں ؟


(۱) جنت کے اوصاف قرآنِ مجید میں

 


 

۱۔ جنت کے پھل اور اہلِ جنت کی بیویاں

 

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَہُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ کُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْہَا مِنْ ثَمَرَۃٍ رِّزْقًا قَالُوْا ہٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوْا بِہٖ مُتَشَابِہًا وَّلَہُمْ فِیْہَا أَزْوَاجٌ مُّطَہَّرَۃٌ وَّہُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ﴾

 

’’ اور ایمان و الوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دیجئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ۔ جب کبھی انھیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس ہم شکل ( پھل ) لائے جائیں گے تو کہیں گے : یہ وہی ہے جوہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا ۔ ان کیلئے پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ‘‘

 البقرۃ2:25

 

۲۔اہلِ جنت کا ایک دوسرے کو سلام

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ یَہْدِیْہِمْ رَبُّہُمْ بِإِیْمَانِہِمْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہِمُ الْأَنْہَارُ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ. دَعْوَاہُمْ فِیْہَا سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ وَتَحِیَّتُہُمْ فِیْہَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاہُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

 

’’ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا ، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہو نگی ۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی: ’’سبحان اللہ ‘‘ اور ان کا باہمی سلام یہ ہو گا : ’’ السلام علیکم ‘‘ اور ان کی اخیر بات یہ ہو گی : تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے ۔ ‘‘

یونس10:10-9

 

۳۔ فرشتے بھی اہل ِ جنت کو سلام کہیں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّہُمْ إِلَی الْجَنَّۃِ زُمَرًا حَتّٰی إِذَا جَآؤُوْہَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُہَا وَقَالَ لَہُمْ خَزَنَتُہَا سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْہَا خَالِدِیْنَ. وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَہُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّۃِ حَیْثُ نَشَآئُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِیْنَ﴾

 

’’ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے : تم پر سلام ہو ، تم خوشحال رہو ، تم اس میں ہمیشہ کیلئے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے : اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں ۔ سو عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے ۔ ‘‘

الزمر39:74-73

 

۴۔جنت میں جنتیوں کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہوگی

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ. اُدْخُلُوْہَا بِسَلاَمٍ آمِنِیْنَ. وَنَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِہِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِیْنَ. لاَ یَمَسُّہُمْ فِیْہَا نَصَبٌ وَّمَا ہُمْ مِّنْہَا بِمُخْرَجِیْنَ ﴾

 

’’ متقی ( پرہیز گار ) لوگ یقینا باغوں اور چشموں میں ہو نگے ۔ ( ان سے کہا جائے گا ) : سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش وکینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے ۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہو نگے ۔ نہ تو وہاں انھیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے ۔ ‘‘

الحجر15:48-45

 

۵۔ جنتیوں کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہو گا

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللّٰہَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ یُحَلَّوْنَ فِیْہَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَہَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُہُمْ فِیْہَا حَرِیْرٌ﴾ 

 

’’ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں انھیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی ۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہو گا ۔‘‘

الحج22 :23 

 

اسی طرح اس کا فرمان ہے :

 

﴿إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ مَقَامٍ أَمِیْنٍ. فِیْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْن. یَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِیْنَ﴾ 

 

’’ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اورچین کی جگہ میں ہو نگے ۔ باغوں اور چشموں میں ۔ باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہو نگے ۔ ‘‘

الدخان44:55-51

 

۶۔ اہل ِ جنت کیلئے میوے اور با حیا حوریں

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 

﴿ہٰذَا ذِکْرٌ وَّإِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنّٰتِ عَدْن ٍمُّفَتَّحَۃً لَّہُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّکِئِیْنَ فِیْہَا یَدْعُوْنَ فِیْہَا بِفَاکِہَۃٍ کَثِیْرَۃٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنْدَہُمْ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. ہٰذاَ مَا تُوْعَدُوْنَ لِیَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ ہٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَہُ مِنْ نَفَادٍ﴾

 

’’ یہ نصیحت ہے اور یقین مانوکہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے ۔ یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کیلئے کھلے ہوئے ہیں ۔ جن میں بافراغت ، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ، طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کریں گے ۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہونگی ۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیلئے کیا جاتا تھا ۔ بے شک یہ ہمارا عطیہ ہے جس کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ۔ ‘‘

ص38 :55-49

 

اسی طرح اس کا فرمان ہے:

 

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا. حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا. وَّکَوَاعِبَ أَتْرَابًا. وَّکَأْسًا دِہَاقًا. لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا وَّلاَ کِذَّابًا. جَزَآئً مِّنْ رَّبِّکَ عَطَآئً حِسَابًا﴾ 

 

’’ یقینا پرہیز گار لوگوں کیلئے کامیابی ہے ۔ باغات ہیں اور انگور ہیں ۔ اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں ۔ اور چھلکتے ہوئے جامِ شراب ہیں ۔ وہاں نہ تو وہ بے ہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں ۔ ( ان کو) آپ کے رب کی طرف سے ( ان کے نیک اعمال کا ) یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہو گا ۔ ‘‘

 النبأ78 :36-31

 

۷۔اہلِ جنت کے دلچسپ مشغلے

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

 

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّۃِ الْیَوْمَ فِیْ شُغُلٍ فَاکِہُوْنَ. ہُمْ وَأَزْوَاجُہُمْ فِیْ ظِلاَلٍ عَلَی الْأَرَائِکِ مُتَّکِئُوْنَ. لَہُمْ فِیْہَا فَاکِہَۃٌ وَّلَہُمْ مَّا یَدَّعُوْنَ . سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ ﴾

 

’’ جنتی لوگ آج کے دن اپنے ( دلچسپ ) مشغلوں میں ہشاش بشاش ہیں ۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے ۔ ان کیلئے جنت میں ہر قسم کے میوے ہو نگے اور اسی طرح جو کچھ وہ طلب کریں گے ۔ مہربان رب کی طرف سے انھیں سلام کہا جائے گا۔‘‘

 یس36 :58-55 

 

۸۔ جنت میں پانی ، دودھ ، شراب اور خالص شہد کی نہریں ہو نگی

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

 

﴿مَثَلُ الْجَنَّۃِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِیْہَا أَنْہَارٌ مِّنْ مَّآئٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْہَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُہُ وَأَنْہَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّۃٍ لِّلشَّارِبِیْنَ وَأَنْہَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی وَلَہُمْ فِیْہَا مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَۃٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ﴾ 

 

’’اس جنت کی صفت جس کا پرہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بد بو کرنے والا نہیں ۔ اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا ۔ اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کیلئے بڑی لذت ہے ۔ اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہے ۔ اور ان کیلئے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے ۔ ‘‘

 محمد47: 15

 

۹۔ تخت ، آبخورے ، جامِ شراب ، پسندیدہ میوے اور مختلف قسم کے پھل ، پرندوں کا گوشت اور کنواری حوریں ۔

 

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ. أُوْلٰئِکَ الْمُقَرَّبُوْنَ. فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ. ثُلَّۃٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ . وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْآخِرِیْنَ. عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَۃٍ. مُّتَّکِئِیْنَ عَلَیْہَا مُتَقَابِلِیْنَ. یَطُوْفُ عَلَیْہِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ. بِأَکْوَابٍ وَّأَبَارِیْقَ وَکَأْسٍ مِّنْ مَّعِیْنٍ . لَا یُصَدَّعُوْنَ عَنْہَا وَلاَ یُنْزِفُوْنَ . وَفَاکِہَۃٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُوْنَ. وَلَحْمِ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَہُوْنَ. وَحُوْرٌ عِیْنٌ. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُوْنِ. جَزَآئً بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ . لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا وَّلاَ تَأْثِیْمًا. إِلاَّ قِیْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا . وَأَصْحَابُ الْیَمِیْنِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِیْنِ . فِیْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ . وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ . وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ . وَّمَآئٍ مَّسْکُوْبٍ . وَّفَاکِہَۃٍ کَثِیْرَۃٍ . لاَّ مَقْطُوْعَۃٍ وَّلاَ مَمْنُوْعَۃٍ . وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَۃٍ . إِنَّا أَنْشَأْنَاہُنَّ إِنْشَآئً . فَجَعَلْنَاہُنَّ أَبْکَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا . لِّأَصْحَابِ الْیَمِیْنِ . ثُلَّۃٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ وَثُلَّۃٌ مِّنَ الْآخِرِیْنَ ﴾[1]

 

’’ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ وہ بالکل تقرب حاصل کئے ہوئے ہیں ۔ نعمتوں والی جنتوں میں ہیں ۔ ( بہت بڑا) گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہو گا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے ۔ ان کے پاس ایسے ( خدمت گار) لڑکے آمدو رفت کریں گے جو ہمیشہ ( اسی طرح) رہیں گے ۔ آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لیکر جو بہتی ہوئی شراب سے پُر ہو جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے ۔ اور ایسے میوے لئے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں ۔ اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں ۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں ۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا ۔ وہ وہاں نہ بے ہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ کی بات ۔ صرف سلام ہی سلام کی آواز ہو گی ۔ اور داہنے ہاتھ والے ، کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے ! وہ بغیر کانٹے کی بیریوں ، تہہ بہ تہہ کیلوں ، لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک لئے جائیں اور اونچے اونچے فرشوں میں ہو نگے ۔ ہم نے ان (کی بیویوں کو ) خاص طور پر بنایا ہے ۔ اور ہم نے انھیں کنواریاں بنا دیا ہے ، محبت والی اور ہم عمر ہیں ۔ دائیں ہاتھ والوں کیلئے ہیں ۔ جم غفیر اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے ۔ ‘‘

 الواقعۃ56 :40-11

 

۱۰ ۔ نعمتیں ہی نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت

 

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :﴿وَجَزَاہُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّۃً وَّحَرِیْرًا . مُتَّکِئِیْنَ فِیْہَا عَلَی الْأرَائِکِ لَا یَرَوْنَ فِیْہَا شَمْسًا وَّلاَ زَمْہَرِیْرًا. وَدَانِیَۃً عَلَیْہِمْ ظِلالُہَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُہَا تَذْلِیْلاً . وَیُطَافُ عَلَیْہِمْ بِآنِیَۃٍ مِّنْ فِضَّۃٍ وَّأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیْرًا . قَوَارِیْرَ مِنْ فِضَّۃٍ قَدَّرُوْہَا تَقْدِیْرًا . وَیُسْقَوْنَ فِیْہَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُہَا زَنْجَبِیْلاً . عَیْنًا فِیْہَا تُسَمّٰی سَلْسَبِیْلاً . وَیَطُوْفُ عَلَیْہِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَیْتَہُمْ حَسِبْتَہُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا. وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیْمًا وَّمُلْکاً کَبِیْرًا . عَالِیَہُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْآ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّۃٍ وَّسَقَاہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَہُوْرًا. إِنَّ ہٰذَا کَانَ لَکُمْ جَزَآئً وَّکَانَ سَعْیُکُمْ مَّشْکُوْرًا﴾[1]

 

’’ اور انھیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے ۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے ۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی ۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہونگے ۔ اور ان کے ( میوے اور ) گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہونگے ۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہونگے ۔ شیشے بھی چاندی کے جن کو ( ساقی نے ) اندازے سے ناپ رکھا ہو گا ۔ اور انھیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہو گی ۔ جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے ارد گرد وہ کم سن بچے گھومتے پھرتے ہونگے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ جب تو انھیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں ۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہونگے اور انھیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انھیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ ( کہا جائے گا) : یہ ہے تمھارے اعمال کا بدلہ اور تمھاری کوشش کی قدر کی گئی ۔ ‘‘

 الإنسان 76: 22-12

 

ریفرنس:
کتاب:”زادالخطیب” جلد:دوم
ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد

 

Table of Contents