Sections
< All Topics
Print

38. DEEN KI TAKMEEL AUR ISLAMI NIZAM KI TASEES

DEEN KI TAKMEEL AUR ISLAMI NIZAM KI TASEES(KISI CHEEZ KI BUNIYAD RAKHNA)

Nabi Kareem( ﷺ) Allah ka paighaam lekar duniya mein tashreef lae the- Duniya ne uski mukhalifat ki aur Arab walon ne uske manne se inkaar hi nahi balkeh uske mitane ki har tarha se koshish kin- Musalmaanon ko tarha tarha se sataya- Unke gharon se unko nikala aur wo be saro samani se apne ghar baar chorkar kabhi Habsha ke mulk mein, kabhi dur dur ke sheheron mein nikal jaane par majboor hue aur isi tarha tera(13) baras tak Aap(ﷺ ) ne aur Aap ke saathi musalmaanon ne poore sabr aur mazbooti se in sakhtiyon ko jhela- Akhir Kufr ki quwaton ne fauj o lashkar aur tegh o khanjar se musalmaanon ko fanaa kardene ki tayari ki aur naou(9) baras tak lagataar unki ye koshish jaari rahi- Musalmaanon ne unki is zalimaana taqat ka bhi samna kiya aur Allah Ta’aala ki madad se wo maidaan mein bhi kamyaab rahe aur ahista ahista mushkil ka har pathar unki raah se hatgaya- Arab ka aik aik gosha Islam ke jhande ke neche jama hogaya “La ilaha illallahu muhammadur Rasool Allah” ke awazon se arab ka poora jazirah gunj utha tou waqt aya keh Deen apne poore ahekam ke sath takmeel ka darja pae aur Iska nizam arab ke mulk mein qayem kardiya jae-

   Hazrat Ayesha(رضی اللہ عنہا ) farmaati hain keh sabse pehle Qur’an-e-paak ki wo ayaten utri jo Dilon mein narmi, Roohon mein garmi, aur Khayalon mein tabdeeli peda karen- jab ye hochuka tou ahekam ki ayaten aaen- Agar aisa na hota aur pehle hi Deen ka ye hukm diya jaata keh Logon! Sharab chordo, tou kaun isko manta- Islam ki ye tarteeb qudrati thi aur Fitrat ke ain mutabiq, Aap(ﷺ ) jab tak medinah mein rahe, Tawheed ki taleem, Allah Ta’aala key be inteha qudrat aur Behad rahemat, But parasti ki burai, Buton ki bechaargi, Allah Ke rasoolon ke qisse, Rasoolon ke na manne se Qaumon par azab, Marne ke ba’ad dobara jee uthne, Allah ke samne apne kamon ke jawab deh hone aur Achon ke liye Jannat aur Buron ke liye dozakh ke sama dikhae jaate rahe- Sath hi sath Allah Ki sachi Ibadat ke dhang, Ghareebon ke sath meharbaani, Bekasaon ke sath shafqat aur Akhlaaq ke dusri achi achi baton ke sabaq inko seekhae jaate rahe- Natijah ye hua keh Allah ke manne walon ka aik aisa giroh peda hogaya jo iske har hukm par gardan jhukane ko tayar hogaya- Is Waqt Allah ne Nabi kareem(ﷺ ) ke zariye apne saare hukmon se unko aagaah kiya.

NAMAZ:

 

Inko bataya gaya keh din mein panch(5) dafa Ibrahim(علیہ السلام ) ki masjid(kaaba) ki tarf muh karke Allah ke huzoor mein khare hon- Ghutnou ke bal jhook kar (rukoo) apni bandagi ka iqrar karen , phir zameen par sar rakhkar sajdah apni ajizi ko numaya shakal mein zahir karen-  yeh Namaz kehlae- Yeh Namaz saare musalmaan aik waqt par aik jagah aikhatte hokar aik imaam ke peche aik sath ada karen- iska ye matlab hua keh jis tarha Namaz Allah aur bande ki lagaou ki sabse mazboot kari hai- Usi tarha ye musalmaanon ke qaumee nizam ki haqeeqi shakal bhi hai yani saare musalmaan aik hokar har firqe maratib ki qaid ko tor kar, Aik saff mein khare hokar aik aisi muttahid Jama’at ki surat ban jae keh unke tamam zahiri farq mitjaen aur wo milkar aik imaam ke aik aik ishaare par harakat kare- Isisliye Aap( ﷺ) ne farmaaya keh:

   “Namaz mein saare muqtadee paou se paou milakar khoob milkar khare ho, taake unke dil bhi usi tarha miljaen aur ye farmaaya keh jo shakhs imaam ke uthne baithne se pehle uth baith jae usko darna chaheye keh uski surat badalkar gadha na banjae jo apni hemaqat ke liye mashoor hai.”

    Islam ke saare ahekam mein namaz ki haisiyat sab se barhi hui hai isliye isko Deen ka sutoon farmaaya hai- Arab ki be itmenaani ab jese hi dur hui, Nabi Kareem(ﷺ ) ne sabse pehle Namaz ki tarf tawajjo farmaaey- Iske arkaan ki takmeel aur ouqat ki taeen tou makke mein hi hochuki thi magar ab jese jese itmenan barhta gaya uski zahiri aur batini kaifiyaton ki tarf bhi tawajjo barhti gae- Ab Isme Qur’an aur Dua ke siva har qism ki insaani bol chaal, Ishaare, Salaam o kalam wagerah ki mumaniyat hogae aur aik jagah milkar namaz parhna, jisko jama’at kehete hain, Wajib thairaya gaya- Namaz ki Simt khana kaaba muqarar hui, taake duniya bhar ke musalmaan wahadat ke aik rang mein numaya ho-

    Hafte ki ijtema’e namaz jiska naam jumu’ah hai go makkah hi mein farz hochuki thi magar makkah ki be itmenaani mein jab chaar musalmaan bhi milkar aik jagah namaz nahi parhsakte the tou aabaadi ke saare musalmaan milkar namaz kis tarha parhsakte the- Isiliye Jumu’ah ki namaz makke mein ada nahi hosakti thi magar musalmaanon ko medina mein jese hi itmenan mila- pehle hi hafte mein din ki roshni mein dopaher ke waqt zawaal ke ba’ad hi jumu’ah ki namaz ada ki aur imaam ne jumu’ah ki namaz ka khutba parhaya- Dusre hafte mein khud Nabi kareem(ﷺ ) tashreef le ae aur us waqt se Aap(ﷺ ) jumu’ah ki imamat karne lage aur namaz se pehle Allah ki tareef(Hamd) aur Qur’an ki tilawat ke sath musalmaanon ki taleem, tambiyah aur naseehat se bhari hui muqtasar taqreer jisko khutbah kehete farmaane lage-

   Medinah se bahar dusre subon ke sheheron aur aabaadiyon mein medine hi se ya unhi muqamat se imaamon ka taqarrur hua- ye imaam un muqam ke musalmaanon ke mu’alim, Mubaligh, mufti aur peshwa ki haiseryat rakhte the- wo inko achi baten seekhate, buri baton se rokhte, unko zaruri masle batate aur bachon ko Allah aur Rasool(ﷺ ) ka kalma seekhate, Deen ki baten batate aur qur’an ki taleem dete.

   Is gharz ke liye har aabaadi mein Allah ke naam se namaz aur musalmaanon ki dusri ijtema’e zaruraton ke liye masjiden banae gaen- Ye masjiden unki namaz aur jama’at ka ghar, unki taleem ka madarsa, unke waaz o pand ka muqam, unke qaumi o deeni kamon ki mashwara gaah aur unke qaaziyon aur hakimon ki adaalat qarar paen.

ZAKAT:

 

Ghareeb musalmaanon ki imdaad ke liye Zakat ka nizam muqarar hua yani ye keh musalmaan har saal apne is sone chandi ke maal par jo iski zarurat se ziada ho, saal bhar ke ba’ad uska chaleesva hessa Allah ki raah mein den- isi tarha agar kisi ke paas sone chandi ke elawah janwaar ho ya khet hon tou unpar mukhtalif tadaadon ke mutabiq aik hessa Allah ke kamon ke liye Farz kiya gaya- ye saari raqmen aur janwaar aur pedawaren, Nabi kareem(ﷺ ) ki zindagi mein Masjid-e-Nabawi mein Aap(ﷺ ) ke mouzan Bilal( رضی اللہ عنہ) ke paas ya kisi aur aamel ke paas jamah hoten aur zarurat ke mutabiq zarurat mandon mein bantdi jaaten- Aap(ﷺ ) ke ba’ad is kaam ke liye aik alag daftar banadiya gaya, jsika naam baitul maal rakha gaya- ye baitul maal Musalmaanon ke imaam ki nigraani mein raheta aur zarurat mand musalmaanon ki zaruraten usse poori ki jaaten-

9 hijri mein jab saare arab mein musalmaanon ka sheraza bandh gaya tou arab ke har hesse mein zakat ki tahseel wasool ke liye log muqarar hue jinko aamil kehete hain- Ye log har jagah jaakar musalmaanon se zakat ka maal wusool karte aur laakar Nabi kareem(ﷺ ) ki khidmat mein ya baitul maal mein jamah karte  aur apna hesab pesh karte.

ROZE:

 

Muslamaanon ko Allah ki tarf se  Qur’an ki surat mein zindagi ka jo hidayat nama mila uski khushi aur musarrat ki taqreeb mein iski saalana yaadgaar isi mehene mein jismein Qur’an-e-paak pehli dafah Nabi kareem( ﷺ) ko mila yani Ramazan ke mehene mein har saal manana zaruri thairaya gaya, taake Ham Allah Ta’aala ki is nemat par shukriya ada karen aur mehena bhar usi kaifiyat mein guzaren jis kaifiyat mein is mahene ko Islam ke paighambar aur Qur’an ke pehle mukhateeb Hazrat Muhammed(ﷺ ) ne guzara yani subha se sham tak mehene bhar ham khaane peene aur dusre nafsaani kamon se parhez karen jiska naam rozah hai aur hosake tou raaton ko khare hokar do do rakaton mein  kalam-e-paak sunen jinko taraweeh kehete hain aur dusri ibadaton mein ye mehena basar kare- mehene ke khatam hone par shawal ki pehli tareekh ko eid ka din manaey- Ache ache kapre pahenne, khushboo lagae aur sab milkar eid gaah jaakar shukrane ki do rakaten ada kare aur is din namaz se pehle ghareebon ke khaane ke liye ghalle ki kuch miqdaar unki nazar kare (isey sadqatul Fitr kaha jaata hai. Is ghalley ki miqdaar ke barabar qeemat dena bhi jayez hai) Taake wo bhi ye din khushi khushi maanaaey.

Ramazan dar haqeeqat is Qur’an-e-paak ke utarne ki khushi ka jashan hai jo musalmaanon ki har khair o barakat ka asli sabab hai aur isme roze isliye farz hua hai keh  musalmaan wo paaki ki zindagi basar karna seekhen jisko Qur’an ne taqwa kaha hai aur jo qur’an ke utarne ki asli gharz hai.

HAJJ:

 

Islam ka chohtha rukn Hajj hai- Islam Hazrat Ibrahim( ) ke Deen haneef ki asli shakal hai isiliye jis tarha Ramazan ka roza Qur’an-e-paak ke utarne ki yaadgaar hai usi tarha hajj Ibrahim(علیہ السلام ) ke deen ki yaadgaar hai- Khaane kaaba wo muqaddas masjid hai jisko Ibrahim(علیہ السلام ) aur Ismael(علیہ السلام ) ne Allah ke naam par sabse pehle banaya tha, taake wo duniya mein Allah ko manne walon ka markaz ho jahan duniya ke har hesse se aik Allah ke manne wale saal mein aik dafah aikhatte hokar Ibrahim tareeqe se Allah ki ibadat kare.

Khaane kaaba wo masjid hai jidhar mun karke har musalmaan din mein panch bar apni namaz ada karta hai- Ab ye zaruri thaira keh musalmaanon mein se jinko taqat ho aur unke paas raste ka kharch ho wo zindagi mein aik dafa is masjid mein hazir ho, aur Hazrat Ibrahim(علیہ السلام ) ki tarha is masjid ke chaaron tarf phere kare jo tawaf kehelata hai aur safa aur marwah naami do pahariyon ke bech mein aise hi dour dour kar Allah rabbul izzat se hi duaain mangen jese Hazrat Hajerah(رضی اللہ عنہا ) ki tarha qurbaani ka jashan manae aur duniya ke saare musalmaan aik jagah milkar deen aur duniya ki bhalai ki baten kare aur apni saari duniya mein pheli hui Islam baradri ki tajweezen sonche.

Kalma Tawheed ke ba’ad Islam ke ye chaar(4) rukn hain. Ye chaar rukn ab Takmeel ko pohanch gae aur Deen ke wo ahekam jo Akhlaf ki paaki aur muamilat mein adl aur insaaf ka lehaz rakhne ke liye zaruri the- Wo musalmaanon ko seekhadiye gae aur Arab ke mulk mein musalmaanon ka aik aisa giroh peda hogaya jo Deen-e-Islam ka namuna aur Islami paiyaam ka qasid bankar duniya ke dusre hesson mein hidayat ka paiyaam aur aml pohanchasake aur is tarha saari duniya Islam ki taleem se munawar hosake-

     Ab Rasool Allah(ﷺ ) ki taleem se insaaniyat ne masawaat ka sabaq seekh liya- Quraish aur ghair quraishi, Arab aur Ajm, kaale, Gore, Ameer aur ghareeb  sab aik Allah ke bande hokar Islam ke har haq mein aur Akhirat ke har martabe mein barabar theher gae- Insaanou ki peda ki hui saari nafraten mitgaen- Sab aik Adam(علیہ السلام ) ke bete thaire aur Admi mithi ka putla the-

   Allah ke siva har baatil ka qauf, Asmaan o Zameen ki har quwat ka dar, Har baatil waswase ka, Har is deo , Farishte, bhoot, Chand, Suraj, Sitaare, dariya, Jungal, pahar, gharz keh har makhluq, har taaq aur har maadi aur roohani mazhar ki khudai haibat jo kamzor insaanon par chaaee thi, Aap(ﷺ ) ki Haq ki awaz ne us saare tilasm ko torkar rakhdiya-

     Arab ke wo saare ghalat rasm o riwaj, wo saare jhoote qaide aur besharmi wo bad akhlaaqi ke poorane dastur Muhammad(ﷺ ) ki taleem se mitgae aur wo talimaat musalmaanon ki zindagi ke usool thaire jo Qur’an laya aur Muhammad Rasool Allah(ﷺ) ne seekhae- Ab aik naey qaum, Naey ummat, Naya tamaddun, naya qanoon, aur naey hukumat zameen ke parde par qayem hui.

 

REFERENCE:
BOOK: “RAHEMAT-E-ALAM”
BY ALLAMAH SAYYED SULEMAN NADWI(رحمه الله)

دین کی تکمیل اور اسلامی نظام کی تاسیس 

آنحضرتﷺ اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دنیا نے اس کی مخالفت کی اور عرب والوں نے اس کے ماننے سے انکار ہی نہیں بلکہ اس کے مٹانے کی ہر طرح کوششیں کیں ۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا۔ ان کے گھروں سے ان کو نکالا اور وہ بے سروسامانی سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کبھی حبشہ کے ملک میں کبھی دور دور کے شہروں میں نکل جانے پر مجبور ہوۓ اور اسی طرح تیرہ برس تک حضورﷺ نے اور حضور کے ساتھی مسلمانوں نے پورے صبر اور مضبوطی سے ان سختیوں کو جھیلا۔ آخر کفر کی قوتوں نے فوج و لشکر اور تیغ و خینجر سے مسلمانوں کو فنا کر دینے کی تیاری کی اور نو برس تک لگا تار ان کی یہ کوشش جاری رہی ۔ مسلمانوں نے ان کی اس ظالمانہ طاقت کا بھی سامنا کیا اور اللہ تعالی کی مدد سے وہ میدان میں بھی کامیاب رہے اور آہستہ آہستہ مشکل کا ہر پتھر ان کی راہ سے ہٹ گیا۔عرب کا ایک ایک گوشہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا اور “لا إله إلا الله محمد رسول اللہ کے آوازہ سے عرب کا پورا جز یرہ گونج اٹھا تو وقت آیا کہ دین اپنے پورے احکام کے ساتھ تکمیل کا درجہ پاۓ اور اس کا نظام عرب کے ملک میں قائم کر دیا جاۓ ۔

حضرت عائشہ(رضی اللہ عنہا)( فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیتیں اتریں جو دلوں میں نرمی ، روحوں میں گرمی اور خیالوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ جب یہ ہو چکا تو احکام کی آیتیں آئیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پہلے ہی دن یہ حکم دیا جا تا کہ لوگو! شراب چھوڑ دو، تو کون اس کو مانتا۔ اسلام کی یہ ترتیب قدرتی تھی اور فطرت کے عین مطابق ، آنحضرتﷺ جب تک مدینہ میں رہے، توحید کی تعلیم ، اللہ تعالی کی بے انتہا قدرت اور بے حد رحمت ، بت کی برائی ، بتوں کی بے چارگی ، اللہ کے رسولوں کے قصے ، رسولوں کے نہ ماننے سے قوموں پر عذاب، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے ، اللہ کے سامنے اپنے کاموں کے جواب دہ ہونے اور اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے دوزخ کے سماں دکھائے جاتے رہے ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی سچی عبادت کے ڈھنگ ،غریبوں کے ساتھ مہربانی ، بیکسوں کے ساتھ شفقت اور اخلاق کی دوسری اچھی اچھی باتوں کے سبق ان کو سکھاۓ جاتے رہے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ماننے والوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو اس کے ہرحکم پر گردن جھکانے کو تیار ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے رسول(ﷺ) کے ذریعے اپنے سارے حکموں سے ان کو آگاہ کیا۔

نماز :

ان کو بتایا گیا کہ دن میں پانچ دفعہ ابراہیم(علیہ السلام) کی مسجد ( کعبہ ) کی طرف منہ کر کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں ۔ گھٹنوں کے بل جھک کر (رکوع ) اپنی بندگی کا اقرار کر یں ، پھر زمین پر سر رکھ کر (سجدہ) اپنی عاجزی کو نمایاں شکل میں ظاہر کر یں۔ یہ نماز کہلائی ۔ یہ نماز سارے مسلمان ایک وقت پر ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ ادا کر یں ۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز جس طرح اللہ اور بندے کے لگاؤ کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ اسی طرح یہ مسلمانوں کے قومی نظام کی حقیقی شکل بھی ہے یعنی سارے مسلمان ایک ہو کر ہر فرق مراتب کی قید کو توڑ کر، ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ایسی متحد جماعت کی صورت بن جائیں کہ ان کے تمام ظاہری فرق مٹ جائیں اور وہ مل کر ایک امام کے ایک ایک اشارے پر حرکت کر یں ۔ اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

 
أقِيموا صفوفَكم، ثلاثًا، واللهِ لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بينَ قلوبِكم، قال: فرأَيْتُ الرَّجُلَ يُلزِقُ مَنكِبَه بمَنكِبِ صاحبِه، ورُكبَتَه برُكبَةِ صاحبِه، وكعبَه بكعبِه.

الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 662 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (662)

’’ اپنی صفیں برابر کر لو ۔‘‘ آپ نے یہ تین بار فرمایا :’’ قسم اللہ کی ! ( ضرور ایسا ہو گا کہ ) یا تو تم اپنی صفوں کو برابر رکھو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا ۔‘‘

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ، اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملا کر اور جوڑ کر کھڑا ہوتا تھا ۔

اور فرمایا:

أيُّها النَّاسُ، إنِّي إمَامُكُمْ، فلا تَسْبِقُونِي بالرُّكُوعِ ولَا بالسُّجُودِ، ولَا بالقِيَامِ ولَا بالانْصِرَافِ

’’ لوگو ! میں تمہارا امام ہوں ، تم رکوع و سجود ، قیام اور نماز سے فارغ ہونے میں مجھ سے سبقت نہ کیا کرو ، کیونکہ میں اپنے آگے اور پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں ۔‘‘

[Mishkat ul Masabeeh – 1137]

اور فرمایا:

ما يَأْمَنُ الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ في صَلاتِهِ قَبْلَ الإمامِ أنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ في صُورَةِ حِمارٍ.

جو شخص امام سے پہلے ( رکوع و سجود سے ) سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے ؟ ‘‘

[Sahih Muslim – 963]

اسلام کے سارے احکام میں نماز کی حیثیت سب سے بڑھی ہوئی ہے اس لیے اس کو دین کا ستون فرمایا ہے ۔ عرب کی بے اطمینانی اب جیسے ہی دور ہوئی ، آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ فرمائی ۔ اس کے ارکان کی تکمیل اور اوقات کی تعین تو مکےہی میں ہو چکی تھی مگر اب جیسے جیسے اطمینان بڑھتا گیا اس کی ظاہری اور باطنی کیفیتوں کی طرف بھی توجہ بڑھتی گئی۔ اب اس میں قرآن اور دعا کے سوا ہر قسم کی انسانی بول چال، اشارے، سلام و کلام وغیرہ کی ممانعت ہو گئی.

إنَّ هذه الصلاةَ ، لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ ، إنما هو التَّسبيحُ ، و التَّكبيرُ ، و قراءةُ القرآنِ

الراوي : معاوية بن الحكم السلمي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2265 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

“بے شك اس نماز ميں لوگوں کی کوئی گفتگو بھی جائز نہیں، بلاشبہ یہ (نماز) تو تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور قران کریم کی تلاوت ہے۔”

اور ایک ساتھ ایک جگہ مل کر نماز پڑھنا، جس کو جماعت کہتے ہیں، واجب ٹھہرایا گیا۔ نماز کی سمت خانہ کعبہ مقرر ہوئی، تا کہ دنیا بھر کے مسلمان وحدت کے ایک رنگ میں نمایاں ہوں ۔
ہفتے کی اجتماعی نماز جس کا نام جمعہ ہے گو مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی مگر مکہ کی بے اطمینانی میں جب چار مسلمان بھی مل کر ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو آبادی کے سارے مسلمان مل کر نماز کس طرح پڑھ سکتے تھے۔ اس لیے جمعہ کی نماز مکہ میں ادا نہیں ہوسکتی تھی مگر مسلمانوں کو مدینہ میں جیسے ہی اطمینان ملا۔ پہلے ہی ہفتے میں دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت زوال کے بعد ہی جمعہ کی نماز ادا کی اور امام نے جمعہ کی نماز کا خطبہ پڑھا۔ دوسرے ہفتے میں خود آنحضرت ﷺ تشریف لے آۓ اور اس وقت سے آپ ﷺ جمعہ کی امامت کرنے لگے اور نماز سے پہلے اللہ کی تعریف ( حمد ) اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم ، تنبیہ اور نصیحت سے بھری ہوئی مختصر تقریر جس کو خطبہ کہتے فرمانے لگے۔

مدینے سے باہر دوسرے صوبوں کے شہروں اور آبادیوں میں مدینے ہی سے یا ان ہی مقامات سے اماموں کا تقرر ہوا۔ یہ امام ان مقام کے مسلمانوں کے معلم ،مبلغ ،مفتی اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ان کو اچھی باتیں سکھاتے ، بری باتوں سے روکتے ، ان کو ضروری مسئلے بتاتے اور بچوں کو اللہ و رسول ﷺ کا کلمہ سکھاتے ، دین کی باتیں بتاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے۔ اس غرض کے لیے ہر آبادی میں اللہ کے نام سے نماز اور مسلمانوں کی دوسری اجتماعی ضرورتوں کے لیے مسجدیں بنائی گئیں۔ یہ مسجدیں ان کی نماز اور جماعت کا گھر ، ان کی تعلیم کا مدرسہ، ان کے وعظ و پندکا مقام، ان کے قومی و دینی کاموں کی مشورہ گاہ اور ان کے قاضیوں اور حاکموں کی عدالت قرار پائیں.

زکوٰۃ :

غریب مسلمانوں کی امدد کے لیے زکوٰۃ کا نظام مقررہوا. یعنی یہ کہ مسلمان ہر سال اپنے اس سونے چاندی کے مال پر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، سال بھر کے بعد اس کا چالیسواں حصہ اللّٰه کی راہ میں دے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے علاوہ جانور ہوں یا کھیت ہوں تو ان پر مختلف تعدادوں کے مطابق ایک حصہ اللّٰه کے کاموں کے لیے فرض کیا گیا. یہ ساری رقمیں اور جانور اور پیداواریں، آنحضرتﷺ کی زندگی میں مسجد نبوی میں حضرتﷺ کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس یا کسی اور عامل کے پاس جمع ہوتیں اور ضرورت کے مطابق ضرورت مندوں میں بانٹ دی جاتیں. آنحضرتﷺ کے بعد اس کام کے لیے ایک الگ دفتر بنا دیا گیا، جس کا نام بیت المال رکھا گیا. یہ بیت المال مسلمانوں کے امام کی نگرانی میں رہتا اور ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورتیں اس سے پوری کی جاتیں.

٩ہجری میں جب سارے عرب میں مسلمانوں کا شیرازہ بندھ گیا تو عرب کے ہر حصے میں زکوٰۃ کی تحصیل وصول کے لیے لوگ مقرر ہوئے جن کو عامل کہتے ہیں. یہ لوگ ہر جگہ جا کر مسلمانوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے اور لا کر آنحضرتﷺ کی خدمت میں یا بیت المال میں جمع کرتے اور اپنا حساب پیش کرتے.

روزہ :

مسلمانوں کو الـلّٰــہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں زندگی کا جو ہدایت نامہ ملا اس کی خوشی اور مسرت کی تقریب میں اس کی سالانہ یادگار اسی مہینے میں جس میں قرآن پاک پہلی دفعہ آنحضرتﷺ کو ملا یعنی رمضان کے مہینے میں ہر سال منانا ضروری ٹھہرایا گیا، تاکہ ہم اللّٰه تعالیٰ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کریں اور مہینہ بھر اسی کیفیت میں گزاریں جس کیفیت می اس مہینے کو اسلام کے پیغمبر اور قرآن کے پہلے مخاطب حضرت محمدﷺ نے گزارا یعنی صبح سے شام تک مہینے بھر ہم کھانے پینے اور دوسرے نفسانی کاموں سے پرہیز کریں جس کا نام روزہ ہے اور ہو سکے تو راتوں کو کھڑے ہو کر دو دو رکعتوں میں کلام پاک سُنیں جن کو تروایح کہتے ہیں اور دوسری عبادتوں میں یہ مہینہ بسر کریں. مہینے کے ختم ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید کا دن منائیں.اچھے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور سب مل کر عیدگاہ جاکر شکرانے کی دو رکعتیں ادا کریں اور اس دن نماز سے پہلے غریبوں کے کھانے کے لیے غلے کی کچھ مقدار ان کی نذرکریں ١ تاکہ وہ بھی یہ دن خوشی خوشی منائیں.

رمضان درحقیقت اس قرآن پاک کے اترنے کی خوشی کا جشن ہےجومسلمانوں کی ہر خیر و برکت کا اصلی سبب ہے اور اس میں روزہ اس لیے فرض ہوا ہے کہ مسلمان وہ پاکی کی زندگی بسر کرنا سیکھیں جس کو قرآن نے تقویٰ کہا ہے اور جو قرآن کے اترنے کی اصلی غرض ہے.

حج :

اسلام کا چوتھا رکن حج ہے. اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اصلی شکل ہے اس لیے جس طرح رمضان کا روزہ قرآن پاک کے اترنے کی یادگار ہے اسی طرح حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یادگار ہے. خانہ کعبہ وہ مقدس مسجد ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللّٰه کے نام پر سب سے پہلے بنایا تھا، تاکہ وہ دنیا میں اللّٰه کی پرستش ہو جہاں دنیا کے ہر حصے سے ایک اللہ کے ماننے والے سال میں ایک دفعہ اکھٹے ہوکر ابراہیم طریقے سے اللہ کی عبادت کریں.
خانہ کعبہ وہ مسجد ہے جدھر منہ کر کے ہر مسلمان دن میں پانچ بار اپنی نماز ادا کرتا ہے. اب یہ ضروری ٹھہرا کہ مسلمانوں میں سے جن کو طاقت ہو اور ان کے پاس راستے کا خرچ ہو وہ عمر میں ایک دفعہ اس مسجد میں حاضر ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس مسجد کے چاروں طرف پھیرے کریں جو طواف کہلاتا ہےاور صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایسے ہی دوڑ دوڑ کر اللّٰہ ہی سے دعائیں مانگیں جیسے حضرت ہاجرہ علیہاالسلام کی طرح قربانی کا جشن منائیں اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جگہ مل کر دین اور دنیا کی بھلائی کی باتیں کریں اور اپنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اسلام برادری کی بھلائی کی تجویزیں سوچیں.

کلمہ توحید کے بعد اسلام کے یہ چار رکن ہیں. یہ چار رکن اب تکمیل کو پہنچ گئے اور دین کے وہ احکام جو اخلاق کی پاکی اور معاملات میں عدل اور انصاف کا لحاظ رکھنے کے لیے ضروری تھے،وہ مسلمانوں کو سکھا دئیے گئے. اور عرب کے ملک میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو دین اسلام کا نمونہ اور اسلامی پیام کا قاصد بن کر دنیا کے دوسرے حصوں میں ہدایت کا پیام اور عمل پہنچا سکے اور اس طرح ساری دنیا اسلام کی تعلیم سے منور ہو سکے.

اب رسولﷺ کی تعلیم سے انسانیت نے مساوات کا سبق سیکھ لیا. قریش اور غیر قریشی، عرب اور عجم، کالے، گورے، امیر اور غریب سب ایک اللّٰه کے بندے ہو کر اسلام کے ہر حق میں اور آخرت کے ہر مرتبے میں برابر ٹھہر گئے. انسانوں کی پیدا کی ہوئی ساری نفرتیں مٹ گئیں. سب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ٹھہرے اور آدمی مٹی کا پتلا تھا۔

اللّٰہ کے سوا ہر باطل کا خوف، آسمان وزمین کی ہر قوت کا ڈر، ہر باطل وسوسہ کا، ہر اس دیو، فرشتے، بھوت، چاند، سورج، ستارے، دریا،، جنگل، پہاڑ، غرض کہ ہر مخلوق، ہر طاق اور ہر مادی اور روحانی مظہر کی خدائی ہیبت جو کمزور انسانوں پر چھائی تھی، محمد رسول اللہ ﷺ کی حق کی آواز نے اس سارے طلسم کو توڑ کر رکھ دیا.

عرب کے وہ سارے غلط رسم ورواج، وہ سارے جھوٹے قاعدے اور بے شرمی وبد اخلاقی کے پرانے دستور محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے مٹ گئے اور وہ تعلیمات مسلمانوں کی زندگی کےاُصول ٹھہرے جو قرآن لایا اور محمد رسول اللہﷺ نے سکھائے. اب ایک نئی قوم، نئی امت، نیا تمدن، نیا قانون اور نئی حکومت زمین کے پردے پر قائم ہوئی.

حواله:
كتاب: “رحمتِ عَالم”
تاليف: “علاّ مه سيد سليمان ندوى”
Table of Contents