Sections
< All Topics
Print

05. Umm-ul-Mumineen Hazrat Zainab Bint-e–e-Khuzaimah (رضی اللہ عنہا)

Umm-ul-Mumineen Hazrat Zainab Bint-e–e-Khuzaimah (رضی اللہ عنہا)

Allah ta’ala  ne mujhe jannati khatoon se shaadi karne ka hukm diya hai

[Farman-e-nabwi صلی اللہ علیہ وسلم]

Yeh woh khatoon hai jisy Umm-ul-Masaakin kaha jata hai. Is liy keh woh masaakin par kasrat sey Sadqah-o-Khairat kia karti thin.

(Hafiz Ibn-e-Kaseer)


 

Hazrat Zainab Bint-e–e-Khuzaimah (رضی اللہ عنہا) Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ki baisat se 13 saal pehle Makkah Muazzamah me paida hui. Jab Rasool-ul-Allah ne nubuwwat ka ailaan karte huye Ahle Makkah ke samne Islam ki dawat pesh ki to aik hangama barpa ho gaya. Apki mohabbat se dam bharne wale aur apko Saadiq-o-Ameen kehne wale jaan ke dushman ban gaye. Laikin baaz kuch aise khush kismat afraad thay jinhon ne Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ki Zuban-e-Mubarak se nubuwwat ka ailaan sunte hi ”Aamanna wa Saddaqna“ kehte huye Islam qubool karne ki sa’adat hasil kar li. Ibtidayi marahil me jin qudsi nufus afraad ne Islam qubool karne ka aizaaz hasil kiya un mein Hazrat Zainab Bint-e–e-Khuzaimah (رضی اللہ عنہا) bhi shamil thi. Hazrat Abdullah Bin Jahash (رضي الله عنه) se aapka nikah hua. Yeh Azeem-ul-Martabat Sahabi Ghazwa-e-Uhud mein shaheed huye. Shuhda ki bewohgaan aur yateem bacchon ko tahaffuz faraham karne ke liye Sahaba Kiraam ne kamaal marawwat ka muzahara karte huye unhe apne Hibaala-e-Aqad me le liya. Is tarah Zainab Bint-e-Khuzaimah jo apne khawand ke shaheed hone ki wajah se bhut zyada gham me mubtala thi. unhe Rasool-ul-Allah ne apne Hibaala-e-Aqad mein lene ke liye pasand kar liya. Is tarah unhe Umm-ul-Mumineen banne ka woh sharf hasil hua. Jis par jitna bhi fakhr kiya jaye kam hai.

Hazrat Hamnah Bint-e-Jahash (رضی اللہ عنہا) ke Azeem-ul-Martabat khawand Hazrat Musab Bin Umair ( رضى الله عنه) Ghazwa-e-Uhud me shaheed ho gaye to usne haaye gham kehte huye lambi aah bhari. Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ne yeh aah bharte huye daikh liya to aapne farmaya:

 

ان للزوج من المرءۃ مکانا ما ھو لاحد

 

“Bilashuba aurat ke dil me apne khawand ka jo Maqam-o-Martaba hota hai woh kisi aur ka nahi ho sakta.”

 

Phir Rasool-e-Aqdas (صلی اللہ علیہ وسلم) ne Hamna Bint-e-Jahash (رضی اللہ عنہا) se kaha tum ne yeh kalimat kyun kahey? Hazrat Hamna Bint-e- Jahash (رضی اللہ عنہا)  ne kaha ya Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) mujhe uske bacchon ki yateemi ka khayal aaya to mere dil se aah nikli. Aap mujh par Nazar-e-Karam farmayen. meray haq me dua karein keh Allah Ta’ala mujhe Sabar-e-Jameel ki taufeeq ataa farmaye. Aapne uske haq me dua ki baad mai uski shaadi Jaleel-ul-Qadar sahabi Talha Bin Abdullah se hui. Jis ne intihayi Husn-e-Sulook se pesh aate huye Haq-e-Rafaqat adaa kiya aur aulad ke sath intihayi shafqat ke sath pesh aaye.

Hazrat Zainab Bint-e-Khuzaimah (رضی اللہ عنہا) ka khawand Abdullah Bin Jahash shaheed hua to unke dil par bhi gham ke badal usi tarah chaye. Jis tarah Hamna Bint-e-Jahash ka haal tha. Unho ne apna ma’amla Allah Ta’ala ke supurd karte huye zayada waqt ibadat aur Zikar-e-Ilaahi mein sarf karna shuru kar diya. Unke Wahem-o-Gumaan me bhi na tha keh unhe anqareeb woh aizaaz milne wala hai jis par jannat ki hoorein bhi rashk kunan hongi. Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ki taraf se nikah ka paigham mila to khushi ki koi intiha na rahi. Roye zameen par sabse alaa. Ajmal aur akmal zaat Rasool-e-Aqdas (صلی اللہ علیہ وسلم) ki to hai. Unki taraf se yeh paigham khush kismati ka Nuqta-e-Kamaal hai.

Rasool-e-Aqdas (صلی اللہ علیہ وسلم) ne chaar sau dirham mahar ada kiya. Ayesha Siddiqa aur Hafsa Bint-e-Umar رضى اللہ تعالى عنہما ke hujron se muttasil unke liye hujra ta`meer kiya. Is tarah un ba-kamaal, Iffat ma-aab, Pakizah Dil-o-Pakizah seerat Ummahat-ul-Mumineen mein shamil hueen. Jin ki azmat aur pakizgi ka ailaan Allah Rabb-ul-Izzat ne apni muqaddas kitaab Qur‘an Majeed mein irshaad farmaya:

 

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

 

“Beshak Allah tum se Aye Ahle Bait! paleedgi khatam kar dena chahta hai. Aur tumhe achi tarah se paak kar dena chahta hai.”

(Al-Ahzab:34)

 

Aur is tarah:

 

يٰنِسَاۗءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۗءِ     

 

” Nabi ki biwiyon tum aam auraton jaisi nahi ho.” 

(Al-Ahzab:32)

 

Umm-ul-Mumineen Hazrat Zainab Bint-e-Khuzaimah kasrat ke saath Sadqa-o-Khairat karne ki wajah se Umm-ul-Masakeen ke naam se pukari jaati hain. Aur unki yeh shohrat Zamana-e-Jahiliyat mein ho chuki thi. Majma`-ul-Zawaid aur Usd-ul-Ghabah mein Zuhri ke hawale se yeh ibarat manqul hai:

 

تزوج رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمۃ الھلالیۃ وھی ام المساکین سمیت بذلک لکثیر اطعامھا للمساکین

 

“Unka yeh naam masakeen ko kasrat se khana khilane ki wajah se pada tha.”

 

Allama Ibn-e-Kaseer raqam taraz hain:

 

          وھی التی یقال لھا ام المساکین ولکثرۃ صدقاتھا علیھم وبرھا لھم واحسانھا الیھم

 

“Ye woh khatoon hain jise Umm-ul-Masakeen kaha jaata hai. Masakeen par Kasrat-e-Sadaqat-o-Khairaat, Naiki aur ahsaan ki wajah se.”

 

Allama qustulaani likhte hain keh:

 

          کانت تدعی فی الجاہلیۃ ام المساکین

 

“Zamana-e-Jahiliyat me unhe Umm-ul-Masakeen kaha jata tha.”

 

Hazrat Zainab Bint-e-Khuzaimah (رضی اللہ عنہا) Islam qubool karne se pehle bhi Ghuraba-o-Masakeen ka khayal rakha karti thin. Laikin Islam qubool karne ke baad to is wasaf me chaar chand lag gaye.

Hazrat Ayesha Siddiqah (رضی اللہ عنہا) aur Hazrat Hafsah (رضی اللہ عنہا) Haram-e-Nabwi me shaamil hone wali apni saheli se Husn-e-Sulook se pesh aayin. Chunke yeh janti thin keh Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ne uski dil joi ke liye haram mein shamil kiya hai. Kyunkeh unka pehla khawand Abdullah Bin Jahash Ghazwa-e-Uhud me Jaam-e-Shahdat nosh kar gaya tha. In dono Azeem-ul-Maratabat jannati khawateen ne aisa humdardana rawaiyya ikhtiyaar kiya jis se Hazrat Zainab Bint-e-Khuzaimah ke dil ko thandak aur suroor hasil hua laikin unhe abhi Haram-e-Nabwi me dakhil huye abhi 8 maah hi guzre thay keh asmaan se bulaawa aa gaya. Unki Umar abhi 30 saal ki thi keh daayi ajal ko labbaik kehte huye Jannat-ul-Firdous mein ja muqeem hueen. Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ne Namaz-e-Janaza padhai aur Jannat-ul-Baqi mein dafan kiya gaya. Rasool-ul-Allah (صلی اللہ علیہ وسلم) ki zindagi me aapki do biwiyan faut huin. pahli Hazrat khadija tul Kubra aur dusri Hazrat Zainab Bint-e-Khuzaimah.

“Allah un se raazi aur ye apne Allah se raazi”

Umm-ul-Momimin Zainab Bint-e- Khuzaimah Al Hilaliyyah (رضی اللہ عنہا)key mufassal Halat-e-Zindagi maloom karny key liy darj zail kitaboon ka mutala kijiy:

 

1: Azwaaj-ul-Nabi Labi Abeedah                                                                   77
2: Al Muhabbar                                                                                                           83
3: Jilaa`-ul-Afhaam                                                                                                 198
4: Usd-ul-Ghabah                                                                                                     6/129
5: Uyoon-ul-Asar                                                                                                       2/481
6: Ansaab-ul-Ashraaf                                                                                             1/429
7: Siar-o-Aaalam-al-Nubalaa                                                                         2/281
8: Al Bidayah wal Nihayah                                                                                  4/90
9: Aalam-ul-Nisaa                                                                                                     2/65
10: Mukhtasar Tarikh-e-Damishq                                                                  2/272
11: Tabaqat Ibn-e-Saad                                                                                           8/115
12: Mustadrak Hakim                                                                                                 4/33-34
13: Shazarat-ul-Zahab                                                                                             1/119
14: Al Isaabah                                                                                                                  4/309
15: Al Istiaab                                                                                                                      4/305
16: Majma`-ul-Zawaid                                                                                                9/248
17: Al Mujtana Min-al-Mujtaba                                                                             9/94
18: Talqih-o-Fuhoom-al-Asar                                                                               22
19: Al Kamil Libn-e-Aseer                                                                                         2/170
20: Tarikh-ul-Tabari                                                                                                    2/80
21: Al Ibaar                                                                                                                           1/5
22: Al Seerat-ul-Halabiyyah                                                                                  3/409
23: Al Mawahib-ul-Ludaniyyah                                                                           2/89
24: Dalail-ul-Nubuwwah Lil Baihaqi                                                                7/285

REFERENCE:
Book: Sahabiyaat-e-Mubashiraat”
By Mahmood Ahmed Ghaznofar.

ZAINAB BINT KHUZAIMAH

She was from Bani Hilal bin ‘Amir bin Sa‘sa‘a. She used to be the wife of ‘Abdullah bin Jahsh, who was martyred at Uhud, was married to the Prophet ﷺ in the fourth year of Al-Hijra, but she died two or three months after her marriage to the Messenger of Allâh ﷺ .

 

 

SOURCE:
https://learn-islam.org

 

 

*ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا*

اللہ تعالی نے مجھے صرف جنتی خاتون سے شادی کرنے کا حکم دیا۔
 (فرمان نبویﷺ)

 یہ وہ خاتون ہے جسے ام المساکین کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مساکین پر کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔

                            (حافظ ابن کثیر )

 

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا رسول اقدس ﷺ کی بعثت سے تیرہ سال پہلے مکہ معظّمہ میں پیدا ہو ئیں۔ جب رسول اقدس ﷺ نے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اہل مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ آپ سے محبت کا دم بھرنے والے اور آپ کو صادق و امین کہنے والے جان کے دشمن بن گئے ۔ لیکن بعض ایسے خوش قسمت افراد تھے جنہوں نے رسول اقدس ﷺ کی زبان مبارک سے نبوت کا اعلان سنتے ہی آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ ابتدائی مراحل میں جن قدی نفوس افراد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا ان میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ حضرت عبد اللہ بن حجش رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ عظیم المرتبت صحابی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ شہداء کی بیوگان اور یتیم بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کمال مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے حبالہ عقد میں لے لیا۔ اس طرح زینب بنت خزیمہ جو اپنے خاوند کے شہید ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غم میں مبتلا تھیں ، انہیں رسولِ اقدس ﷺ نے اپنے حبالہ عقد میں لینے کے لیے پسند کر لیا۔ اس طرح انہیں ام المؤمنین بننے کا وہ شرف حاصل ہوا جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہا کے عظیم المرتبت خاوند حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو اس نے ہائے غم کہتے ہوئے لمبی آہ بھری۔ رسول اقدس ﷺ نے یہ آہ بھرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا :
” *اِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْءَةِ مَكَانًا مَا هُوَ لاَ حَدِ* “

” بلاشبہ عورت کے دل میں اپنے خاوند کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوسکتا۔”

 پھر رسولِ اقدس ﷺ نے حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہا سے کہا تم نے یہ کلمات کیوں کہے ؟ حضرت حمنہ بنت حجش نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس کے بچوں کی یتیمی کا خیال آیا تو میرے دل سے آہ نکلی ۔ آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیں، میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر جمیل کی توفیق عطا کر دے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی، بعد میں اس کی شادی جلیل القدر صحابی طلحہ بن عبد اللہ سے ہوئی جس نے انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے حق رفاقت ادا کیا اور اولاد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے۔

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا خاوند عبد اللہ بن حجش شہید ہوا تو ان کے دل پر بھی غم کے بادل اسی طرح چھائے جس طرح حمنہ بنت حجش کا حال تھا۔ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے زیادہ وقت عبادت اور ذکر الٰہی میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں عنقریب وہ اعزاز ملنے والا ہے جس پر جنت کی حوریں بھی رشک کناں ہوں گی ۔ رسولِ اقدس ﷺ کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو خوشی کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ روئے زمین پر سب سے اعلیٰ، اجمل اور اکمل ذات رسولِ اقدس ﷺ کی تو ہے۔ ان کی طرف سے یہ پیغام خوش قسمتی کا نکتہ کمال ہے۔

رسولِ اقدس ﷺ نے چار سو درہم مہر ادا کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے حجروں سے متصل ان کے لئے حجرہ تعمیر کیا گیا۔ اس طرح یہ ان باکمال، عفت مآب، پاکیزہ دل و پاکیزہ سیرت امہات المؤمنین میں شامل ہوئیں جن کی عظمت اور پاکیزگی کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا :
” *اِنَّمَا يُرِيْدُ اللہُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا*” (الاحزاب: ٣٤)

 

” بے شک اللہ تم سے اے اہل بیت
 پلیدگی ختم کر دینا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دینا چاہتا ہے۔“
اوراسی طرح
” *يَا نِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ* ” (الاحزاب: ۳۲)

“نبی کی بیویو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو “

 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے ام المساکین کے نام سے پکاری جاتی تھیں اور ان کی یہ شہرت زمانہ جاہلیت میں ہی ہو چکی تھی۔ مجمع الزوائد اور اسد الغابہ میں زہری کے حوالے سے یہ عبارت منقول ہے
” *تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* *زَيْنَبَ بِنْتِ خَزَيْمَةَ الهِلاَلِيَّةَ وَهِیَ اُمُّ الْمَسَاكِيْنِ سُمِّيَتْ بِذَالِكَ لِكَثِيْرِ اِطْعَامِهَا* *لِلْمَسَاكِيْنِ* “

“ان کا یہ نام مساکین کو کثرت سے کھانا کھلانے کی وجہ سے پڑا تھا۔“

 علامہ ابن کثیر رقم طراز ہیں
” *وَ هِیَ الَّتِیْ يُقَالُ لَهَا اُمُّ المَسَاكِيْن وَ لِكَثْرَةِ صَدَقَاتِهَا عَلَيْهِمْ وَ بِرِّهَا لَهُمْ وَاِحْسَانِهَا اِلَيْهِمْ* “
” یہ وہ خاتون ہے جسے ام المساکین کہا جاتا ہے۔ مساکین پر کثرتِ صدقات و خیرات، نیکی اور احسان کی وجہ سے “
 علامہ قسطلانی لکھتے ہیں

 *كَانَتْ تُدْعَى فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ اُمُّ الْمَسَاكِينِ*

“زمانہ جاہلیت میں انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا”
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی غرباء و مساکین کا خیال رکھا کرتی تھیں لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تو اس وصف

 

میں چار چاند لگ گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی الله عنہا حرم نبوی میں نئی شامل ہونے والی اپنی سہیلی سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ چونکہ یہ جانتی تھیں کہ رسول اقدس ﷺ نے اس کی دلجوئی کے لیے اپنے حرم میں شامل کیا ہے کیونکہ اس کا پہلا خاوند عبد اللہ بن حجش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ ان دونوں عظیم المرتبت جنتی خواتین نے ایسا ہمدردانہ رویہ اختیار کیا جس سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ,کے دل کو ٹھنڈک اور سرور حاصل ہوا لیکن انہیں ابھی حرم نبوی میں داخل ہوئے آٹھ ماہ ہی گزرے تھے کہ آسمان سے بلاوا آ گیا۔ ان کی عمر ابھی تیسں سال کی تھی کہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئیں۔ رسول اقدس ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ رسولِ اقدس ﷺ کی زندگی میں آپ کی دو بیویاں فوت ہو ئیں پہلی حضرت خدیجتہ الکبریٰ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ الھلالیہ ۔
اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی

                                           


حضرت زینب بنت خزیمہ الھلالیہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

١- ازواج النبى لابی عبيدة ۷۷

٢- المحبر ٨٣

٣- جلاء الافهام ۱۹۸

٤ – اسد الغابه ١٢٩/٦

ه – عيون الاثر ٤٨١/٢

٦ – انساب الاشراف ٤٢٩/١

۷ – سیر پاعلام النبلاء ٢ /٢٨١

٨- البدايه والنهايه ٩٠/٤

۹ اعلام النساء ٦٥/٢

۱۰- مختصر تاریخ دمشق ٢٧٢/٢

۱۱ – طبقات ابن سعد ١١٥/٨

۱۲- مستدرك حاكم ٣٤،٣٣/٤

۱۳ – شذرات الذهب ١١٩/١

١٤ – الاصابه ٣٠٩/٤

١٥ – الاستيعاب ٣٠٥/٤

١٦ – مجمع الزوائد ٢٤٨/٩

۱۷ – المحتبى من المجتبى ٩/٩٤

۱۸ – تلقيح فهوم الاثر ٢٢

۱۹ – الكامل لابن اثير ١٧٠/٢

٢٠ – تاريخ الطبری ٨٠/٢

٢١ – العبر ٥/١

٢٢ – السيرة الحلبية ٤٠٩/٣

٢٣ – المواهب اللدنية ٨٩/٢

٢٤ – دلائل النبوة للبيهقى ٢٨٥/٧

حواله:
“صحا بيات مبشرات”
محمود احمد غضنفر
Table of Contents