Sections
< All Topics
Print

06. MAQAAM-E-MEHMOOD…TAMAM AHL-E-MEHSHAR KAY LIYE SHAFA’AT [Ash-Shafaa’ah – Intercession]

MAQAAM-E-MEHMOOD…TAMAM AHL-E-MEHSHAR KAY LIYE SHAFA’AT

 

   Ham yeh baat mukhtalif ahadees kay hawalay se pehle arz karchukay hai keh qayamat ka din bohat sakht aur intehaee lamba (Pachas hazaar saal kay baraber) hoga- Is din Suraj bohat hi qareeb hoga aur iski garmi se log paseenon se doob rahey hongay- Wo is din ki sakhtiyon se tang ajaengay aur is baat ki khwaahish ka izhaar karengay keh Allah Ta’aala unka hisab-o-kitaab shuru kare aur jald az jald unka faisla farmaaye- Chunacha wo mukhtalif Anbiyah kay paas is silsilay mein jaengay…Tafseeli waqiya:

   Hazrat Abu Hurerah(رضي الله عنه) bayan karte hai keh aik din Rasool Allah(ﷺ) kay paas kuch gosht laya gaya (chunacha usay pakanay kay ba’ad) uske bazo ka gosht apki khidmat mein paish kiya gaya jo Aap(ﷺ) ko bohat pasand tha- Aap(ﷺ) ne danton ke sath gosht ko tor tor kar khaaya aur phir farmaaya:

   “Main ne qayamat kay din logon ka sardar honga aur kiya tumhen pata hai keh aisa kis tarah hoga? Allah Ta’aala tamam logon ko aik khulay maidaan mein jama karega jahan aik munadi (pukarnay walay) ki awaaz ko sab sun sakaingay aur sabko baik nazar dekha jasakega- Suraj qareeb ajaega aur logon kay gham aur sadme ka yeh aalam hoga keh wo bebus hojaengay aur apni pareshaaniyon ko bardasht nahi karsakengay- Chunacha wo aik dusre se kahengay:  kiya tum dekhte nahi keh ham sabki halat kiya horahi hai? Kiya tum dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai? Tou kiya tum kisi aise shakhs ko nahi dhondhte jo tumhaare Rab kay yahan tumhaare haq mein shafa’at kare? Phir wo aik dusre se kahengay: Chalo Adam(علیہ السلام) kay paas chalte hain- phir unke paas jaakar unse kahengay:

 

   Ae Adam(علیہ السلام)! Aap hamare aur tamam insaanon kay baap hain, aapko Allah Ta’aala ne apne haath se paida kiya aur apme apni rooh se rooh phoonki- Aur usne farishton ko hukum diya tou wo apke samne sajda raiz hogae- Aap apne Rab kay yahan Shafa’at karen, kiya aap dekhte nahi kay hamari halat kiya horahi hai? Kiya aap dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai?    

      Hazrat Adam(علیہ السلام) jawab dingay: Beshak mera Rab aj itna ghazab naak hai jitna pehle na tha aur na hi phir kabhi hoga- aur isne mjhe darakht kay qareeb janay se manaa kiya tha lekin main ne uski nafarmaani ki thi (Nafsi Nafsi) aj tou mjhe apni hi fikar lahiq hai, tum mere alawah wo kisi aur kay paas jaou- aur meri raey yeh hai keh tum Nooh(علیہ السلام) kay paas chale jaou- Chunacha wo Nooh(علیہ السلام) kay paas jaengay aur unse kahengay:

    Ae Nooh(علیہ السلام) ! Aap Zameen par Allah kay pehle Rasool the aur Apko Allah Ta’aala ne shukr guzaar banda qarar diya- Aap apne Rab kay yahan Shafa’at karen, kiya aap dekhte nahi kay hamari halat kiya horahi hai? Kiya aap dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai?  

     Hazrat Nooh(علیہ السلام) jawab dengay: Beshak mera Rab Aj itna ghazab naak hai jitna pehle kabhi na tha aur na hi phir kabhi hoga- aur main ne apni qaum par Bad dua ki thi, isliye (Nafsi Nafsi) aj tou mjhe apni hi fikar lahiq hai- Tum Ibrahim(علیہ السلام) kay paas chale jaou- Chunacha wo Ibrahim(علیہ السلام) kay paas jaengay aur unse kahengay:

  Ae Ibrahim(علیہ السلام)! Aap Allah kay Nabi aur Tamam Ahl-e-Zameen mein se ap hi Uske khaleel the- Aap apne Rab kay yahan shafa’at karen, Kiya aap dekhte nahi keh hamari halat kiya horahi hai? Kiya aap dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai?

Hazrat Ibrahim (علیہ السلام) jawab dengay: Beshak mera Rab Aj itna ghazab naak hai jitna pehle kabhi na tha aur na hi phir kabhi hoga – wo Ibrahim(علیہ السلام) apni teen ghaltiyan yaad karengay aur kahengay: (Nafsi Nafsi) aj tou mjhe apni hi fikar Lahiq hai- Tum Moosa(علیہ السلام) kay paas chalay jaou- Chunacha wo Moosa(علیہ السلام) kay paas jaengay aur unse kehengay:

   Ae Moosa(علیہ السلام)! Aap Allah kay Rasool hain, Apko Allah Ta’aala ne apni risalat ke sath aur Apke sath kalaam karkay dusre logon par fazilat di- Aap apne Rab kay yahan Shafa’at karen, kiya aap dekhte nahi keh hamari halat kiya horahi hai? Kiya aap dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai?

    Hazrat Moosa(علیہ السلام) jawab dengay: Beshak aj mera Rab itna ghazab naak hai jitna pehle kabhi na tha aur na hi phir kabhi hoga- aur main ne aik aisi jaan ko qatal kardiya tha jisay qatal karnay ka mjhe hukum nahi diya gaya tha (Nafsi Nafsi) aj tou mjhe apni hi fikar Lahiq hai- Tum Isa(علیہ السلام) kay paas chale jaou- Chunacha wo Isa(علیہ السلام) kay paas jaengay aur unse kahengay:

Ae Isa(علیہ السلام)! Aap Allah kay Rasool hain, Apne Maa ki goud mein logon se baat cheet ki, Aap Allah Ta’aala kay kalme “كن” (kun) se paida shudah hain jisay Allah Ta’aala ne maryam ( علیہا السلام ) ki taraf daldiya tha aur Aap Allah Ta’aala ki rooh se hain- Lihaza Aap apne Rab kay yahan Shafa’at karen, kiya aap dekhte nahi keh hamari halat kiya horahi hai? Kiya aap dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai?

     Hazrat Isa(علیہ السلام) jawab dengay: Beshak mera Rab aj itna ghazab naak hai jitna pehle kabhi na tha  aur na hi kabhi hoga- Unhay apni koi ghalti yaad nahi aegi magar phir bhi wo kahengay: (Nafsi Nafsi) aj tou mjhe bus apni hi fikar lahiq hai- tum mere alawah kisi aur kay paas chale jaou- Tum Muhammad(ﷺ) kay paas chale jaou- chunacha wo aengay aur kahengay: Ae Muhammad(ﷺ) ! Aap Allah kay Rasool aur Khatim ul anbiyah hain aur Aapki agli pichli khataey Allah Ta’aala ne mu’af kardi hain- Aap apne Rab ke yahan Shafa’at karen, kiya aap dekhte nahi keh hamari halat kiya horahi hai? Kiya aap dekhte nahi keh hamari pareshaani ka aalam kiya hai?

    Rasool Allah(ﷺ) ne farmaaya Main chal paronga aur arsh kay neeche aakar apnay Rab kay samne sajda raiz hojaounga- Phir Allah Ta’aala mjhe Sharhe Sadar ata karega  aur mjhe apni Hamd o sana kay aise aise alfaaz ilhaam karega jo mjhse pehle kisi par usne ilhaam nahi kiye thay- phir kahega:

 

یَا مُحَمَّدُ ! اِرْفَعْ رَأْسَکَ ، سَلْ تُعْطَہْ ، اِشْفَعْ تُشَفَّعْ )

 

Ae Muhammad! Apna sar uthaaou aur sawal karo Aap ka mutalebah poora kiya jaega- Aur Aap Shafa’at karen apki Shafa’at qubool ki jaegi.

 

     Chunacha main apna sar uthaaonga aur kahoonga: Ya Rabbi Ummati Ummati : Ae mere Rab! Meri Ummat (ko mu’af karden) meri Ummat (ko jahannum se bachalay) Kaha jaega:

 
أَدْخِلِ الْجَنَّۃَ مِنْ أُمَّتِکَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَیْہِ مِنَ الْبَابِ الْأیْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّۃِ وَہُمْ شُرَکَائُ النَّاسِ فِیْمَا سِوَی ذٰلِکَ مِنَ الْأبْوَابِ )

 

Ae Muhammad ! Apni Ummat kay har us shakhs ko jo hesab o  kitaab se mustasnaa hai jannat kay daey darwazay se jannat mein dakhil karden- ye log jannat kay baaqi darwazou se jaanay ke bhi majaaz hongay.

     Us zaat ki qasam jiske haath mein meri jaan hai! Beshak Jannat kay har do kiwadon kay darmiyaan itna fasla hoga jitna makkah mukarramah aur basra  kay darmiyaan hai.”

(Bukhari ki riwayat mein makkah mukarramah aur hameer ka zikar hai.)
[Sahih Al Bukhari: 3340; 3361; Sahih. muslim: 194]

 

     Aur Hazrat Ibn Umar(رضي الله عنه) se riwayat hai keh “log qayamat kay din ghutnon kay bal kare huey hongay, Har ummat apne Nabi kay peeche jaegi aur kahegi: Ae fulah sifarish karen yahan tak ke Shafa’at ke liye Hazrat Muhammad (ﷺ) se kaha jaega- aur yehi wo din hai jab Allah Ta’aala Aap(ﷺ) ko maqam-e-mehmood par qayem karega.”

 

[Sahih Al Bukhari: 4718]

 

 

REFERENCE:
BOOK: “ZAAD UL KHATEEB” JILD: 02
BY:  DR. MUHAMMAD ISHAQ ZAHID

 

 

ASH-SHAFAA ‘AH – INTERCESSION

 

When the distress of the people in that great gathering grows intense, they will search for a long time among those of high status for someone to intercede for them with their Lord.

 

They will ask their father Adam A.S. to undertake this great mission, and they will remind him of his virtue and how Allah honoured him, but he will refuse and will make excuses. He will mention how he disobeyed his Lord by eating from the tree from which Allah forbade him to eat, and he will refer them to Nooh (Noah) A.S., the first Messenger whom Allah sent to mankind, whom Allah called a grateful slave. But he will refuse and make excuses by referring to some of his shortcomings in his duties towards his Lord and Master. He will refer them to the Mighty Messengers who came after him, and each of them in turn will refer them to the one who came after him, until they come to the Last Messenger, Muhammad ﷺ, to whom Allah forgave all his past and future sins, so he occupies a position for which the earlier and later generations will praise him, and his great and high status will thereby be made manifest. He will ask his Lord for permission, which will be granted, and he will praise and glorify Him, and ask Him with regard to his ummah, and his prayer will be answered. That is because Allah has granted each Prophet a prayer for his nation which will not be refused. Every Prophet hastened to offer that supplication in this world, but the Messenger ﷺ saved his prayer for that great gathering when his ummah will need his supplication. May Allah bless him and grant him peace, for he is kind and merciful towards his ummah, as his Lord described him. It is narrated in Bukhari and Muslim that Anas ibn Maalik R.A. said: The Messenger of Allah ﷺ said: “Every Prophet asked for something or every Prophet was granted one supplication for his nation, but I have postponed my supplication in order to intercede for my ummah on the Day of Resurrection.” 

 

The Hadeeth about Ash-Shafaa’ah
Bukhari, Muslim and Tirmidhi narrated that Prophet ﷺ said : –

‘I will be the leader of mankind on the Day of Resurrection. Do you know why that is? Allah will gather the first and the last in one arena, and they will all be seen and they will all hear the call of the caller. The sun will be brought close to them, and the people will suffer unbearable distress and grief. The people will say, ‘Do you not see the state you are in and how bad it is? Why don’t you look for someone who will intercede for you with your Lord? And the people will say to one another, ‘Your father Adam A.S.’ So they will go to him and say, ‘ O ‘ Adam, you are the father of mankind; Allah created you with His hand and breathed into you the soul (created by Allah for you); He commanded the angels to prostrate to you and He caused you to dwell in Paradise. Why do you not intercede for us with your Lord? Do you not see the state we are in and how bad it is?’ He will say, ‘My Lord is angry today in a way that He has never been before and never will be again. He forbade me (to eat) from the tree, and I disobeyed him. Myself, myself, myself. Go to someone else, go to Nooh (Noah) A.S.’
So they will go to Nooh and will say, ‘O’ Nooh, you were the first of the Messengers to the people of the earth, and Allah called you a grateful slave. Do you not see the state we are in and how bad it is? Why do you not intercede for us with your Lord?’ He will say, ‘My Lord is angry today in a way that He has never been before and never will be again. I had one supplication and I prayed against my people. Myself, myself, myself. Go to someone else, go to Ibraaheem (Abraham) A.S.’
So they will go to Ibraaheem and will say: ‘You are the Prophet of Allah, His Close Friend (Khaleel) among the people of the earth. Intercede for us with your Lord. Do you not see the state we are in?’ He will say to them: ‘My Lord is angry today in a way that He has never been before and never will be again, and I told three lies which he will mention – Myself, myself, myself. Go to someone else, go to Moosa (Moses) A.S.’

So they will go to Moosa and will say, ‘You are the Messenger of Allah, and He favoured you above the people by sending you and by speaking to you. Intercede for us with your Lord. Do you not see the state we are in?’ He will say to them: ‘My Lord is angry today in a way that He has never been before and never will be again, and I killed a soul whom I had not been commanded to kill. Myself, myself, myself. Go to someone else, go to ‘Eesa (Jesus) A.S.’
So they will come to ‘Eesa, and will say, ‘O’ ‘Eesa, you are the Messenger of Allah and His Word which He bestowed on Maryam, and a spirit created by Him, and you spoke to the people in the cradle. Intercede for us with your Lord. Do you not see the state we are in?”Eesa will say to them: ‘My Lord is angry today in a way that He has never been before and never will be again,’ and he will not mention any sin. ‘Myself, myself, myself. Go to someone else, go to Muhammad.’
So they will come to Muhammad ﷺ – according to one report, they will come to me – and will say, ‘O’ Muhammad, you are the Messenger of Allah and the Seal of the Prophets. Allah forgave you all your past and future sins. Intercede for us with your Lord. Do you not see the state we are in?’ So I will set out and come beneath the Throne, where I will fall down prostrating to my Lord. Then Allah will inspire me to praise Him in a way that no one before me was ever inspired. Then it will be said, ‘O’ Muhammad, raise your head. Ask and you will be given, intercede and your intercession will be accepted. ‘ So I will raise my head and say, ‘My ummah, O’ Lord, my ummah O’ Lord, my ummah O’ Lord. ‘It will be said, ‘O’ Muhammad, admit to Paradise those among your ummah who will not be brought to account, from the right-hand gate of the gates of Paradise.’ They will have the right to enter through the same gates as other people. Then he said: ‘By the One in Whose Hand is my soul, the distance between two of the gateposts of Paradise is like the distance between Makkah and Hajar – or like the distance between Makkah and Busrah. “

SubhaanAllah! `Allahumma salli `ala Muhammadin, wa `ala `ali Muhammadin, kama sallaita `ala `ali Ibrahima, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik `ala Muhammadin, wa `ala `ali Muhammadin, kama barakta `ala `ali Ibrahima, innaka Hamidum Majid 

 

Two important things to note from the Hadeeth: –

 

  1. The intercession can only be made to those who Allah grants permission.
  2. Another great thing to note in this Hadeeth is that all the Prophets (apart from Prophet Mohammad ﷺ) said. “”‘My Lord is angry today in a way that He has never been before and never will be again” SubhaanAllah this is a day where those who were amongst the best of the people the Prophets of Allah, the Khaleel of Allah, all of them, all of them are scared, what do you think you and I will feel? Prepare o my brothers and sisters, prepare for that day, repent and hasten to do good deeds, do your best to get a chance to be amongst the saved ones, the ones under His shade, those for whom our beloved Prophet ﷺ will interecede. Do your best, pray and remember the ummah in your prayers!

 

Types of Intercession on that Day

 

  • The greater intercession, which is the station of praise and glory (Al-Maqaam al-Mahmood). This is when the first and the last will approach the Messenger ﷺ to intercede with his Lord so that the people may find relief from the terrors of the gathering.
  • Intercession for the sinners among the monotheists (believers in Tawheed) who entered Hell (for their sins).

Intercession for sinners is not specific for the last Messenger ﷺ. The Prophets, martyrs and scholars may all be given the permission by Allah and will intercede. A man’s deeds will also intercede for him. But our Messenger ﷺ will have the greatest share of this type of intercession. 

 

SOURCE: https://learn-islam.org/

 

مقامِ محمود …تمام اہل ِ محشر کیلئے شفاعت

 

ہم یہ بات مختلف احادیث کے حوالے سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت اور انتہائی لمبا (پچاس ہزار سال کے برابر ) ہو گا ۔ اس دن سورج بہت ہی قریب ہو گا اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہونگے ۔ وہ اس دن کی سختیوں سے تنگ آ جائیں گے اور اس بات کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب وکتاب شروع کرے اور جلد از جلد ان کا فیصلہ فرمائے ۔ چنانچہ وہ مختلف انبیاء کے پاس اس سلسلے میں جائیں گے … لیجئے تفصیلی واقعہ سماعت فرمائیے :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا (چنانچہ اسے پکانے کے بعد ) اس کے بازو کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند تھا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کے ساتھ گوشت کو توڑ توڑ کر کھایا اور پھر فرمایا :

’’ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہو ں گا اور کیا تمھیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہو گا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا جہاں ایک منادی ( پکارنے والے ) کی آواز کو سب سن سکیں گے اور سب کو بیک نظر دیکھا جا سکے گا ۔ سورج قریب آجائے گا اور لوگوں کے غم اور صدمے کا یہ عالم ہو گا کہ وہ بے بس ہو جائیں گے اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے ۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم سب کی حالت کیا ہو رہی ہے ؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے ؟ تو کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تمھارے حق میں شفاعت کر ے ؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے : چلو آدم ( علیہ السلام ) کے پاس چلتے ہیں ۔ پھر ان کے پاس جاکر ان سے کہیں گے :

اے آدم ! آپ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح پھونکی ۔ اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا تووہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے ؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے ؟

حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے : بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہو گا ۔ اور اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی (نَفْسِیْ نَفْسِیْ ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ ۔ اور میری رائے یہ ہے کہ تم نوح ( علیہ السلام ) کے پاس چلے جاؤ ۔ چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے :

اے نوح ! آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گذار بندہ قرار دیا ۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے ؟

حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے : بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہو گا ۔اور میں نے اپنی قوم پر بددعا کی تھی ، اس لئے (نَفْسِیْ نَفْسِیْ ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ۔ تم ابراہیم ( علیہ السلام ) کے پاس چلے جاؤ ۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے :

اے ابراہیم ! آپ اللہ کے نبی اور تمام اہلِ زمیں میں سے آپ ہی اس کے خلیل تھے ۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے ؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے : بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی تھا اور نہ پھر کبھی ہو گا ۔ وہ (ابراہیم علیہ السلام ) اپنی تین غلطیاں یاد کریں گے اور کہیں گے : (نَفْسِیْ نَفْسِیْ ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ۔ تم موسی ( علیہ السلام ) کے پاس چلے جاؤ ۔ چنانچہ وہ موسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے :

اے موسی ! آپ اللہ کے رسول ہیں ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کرکے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے ؟

حضرت موسی علیہ السلام جواب دیں گے : بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہو گا ۔ اور میں نے ایک ایسی جان کو قتل کردیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا (نَفْسِیْ نَفْسِیْ ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ۔ تم عیسی( علیہ السلام ) کے پاس چلے جاؤ ۔ چنانچہ وہ عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے :
اے عیسی ! آپ اللہ کے رسول ہیں ، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی ، آپ اللہ کے کلمۂ (کن ) سے پیدا شدہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم ( علیہا السلام ) کی طرف ڈال دیا تھااور آپ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں ۔ لہذاآپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے ؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت عیسی علیہ السلام جواب دیں گے : بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہو گا۔انھیں اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئے گی مگر پھر بھی وہ کہیں گے : ( نَفْسِیْ نَفْسِیْ ) آج تو مجھے بس اپنی ہی فکر لاحق ہے ۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ ۔تم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس چلے جاؤ ۔چنانچہ وہ آئیں گے اور کہیں گے :
اے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الأنبیاء ہیں اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کردی ہیں۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے ؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے ؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آکر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے شرحِ صدر عطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد وثنا ء کے ایسے ایسے الفاظ الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر اس نے الہام نہیں کئے تھے ۔ پھر کہے گا :

( یَا مُحَمَّدُ ! اِرْفَعْ رَأْسَکَ ، سَلْ تُعْطَہْ ، اِشْفَعْ تُشَفَّعْ )

 

اے محمد ! اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا ۔ اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی ۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا :  ( یَا رَبِّ أُمَّتِیْ أُمَّتِیْ ) اے میرے رب ! میری امت ( کو معاف کردے ) ، میری امت ( کو جہنم سے بچا لے ) کہا جائے گا:( أَدْخِلِ الْجَنَّۃَ مِنْ أُمَّتِکَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَیْہِ مِنَ الْبَابِ الْأیْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّۃِ وَہُمْ شُرَکَائُ النَّاسِ فِیْمَا سِوَی ذٰلِکَ مِنَ الْأبْوَابِ )

اے محمد ! اپنی امت کے ہر اس شخص کو جو حساب وکتاب سے مستثنی ہے جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کردیں ۔ یہ لوگ جنت کے باقی دروازوں سے جانے کے بھی مجاز ہو نگے ۔اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ! بے شک جنت کے ہر دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا مکہ مکرمہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ مکرمہ اور بُصری کے درمیان ہے۔‘‘

(بخاری کی روایت میں مکہ مکرمہ اور حمیر کا ذکر ہے ۔)

 صحیح البخاری :3340 و3361و4712، مسلم :194

 

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ’’ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونگے ، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے جائے گی اور کہے گی : اے فلاں ! شفاعت کریں ، اے فلاں ! سفارش کریں یہاں تک کہ شفاعت کیلئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ۔ اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ محمود پر فائز کرے گا ۔‘‘

صحیح البخاری:4718

 

ریفرنس:
کتاب:”زادالخطیب” جلد:دوم
ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد

 

 

Table of Contents