Sections
< All Topics
Print

21. Imam Abu Dawood [Sunan][D: 275]

 Imam Abu Dawood (رحمة الله)

 

Halat-e-Zindagi Imam Abu Dawood (رحمة الله) :

 

Naam o Nasab:

 

Abu Dawood bin Ash-ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin umr bin Imran. Yamn ke maroof qabeelay Azd ki nisbat se Azdi aur ilaqa Sistaan ya Sajistan ki taraf nisbat se Sijistani ya Sajzi kehlate hain. Kaha jata hai ke inke jadd e aala Imran jang e saffain main Hazrat Ali ke sath they aur ussi me qatl huye they. (Wallahu Alam)

 

Paidaish o Parwarish:

 

202 Hijri main apki wiladat ba s’aadat hui. Jab shaoor pe pohanche to maroof Islami andaz o atwar se apki tarbiyat ka marhala tay hua, aur baqaul honahar birwa ke chikne chikne paat, aap zahaanat aur fataanat ke wehbi salahiyaton se maala maal they. Pehle apne ilaqay ke Asaatza aur Ulama se bharpoor istafaada kiya. Uske baad kamil taur pe Ilm o hadis ki taraf raaghib hogaye aur ilmi marakiz ka rukh kiya. Iraq, Jazera e sham, Misr aur Hijaaz waghaira jahan bhi Ulama e Hadees aur mashaikh ke mutalliq suna, unki khidmat main hazir huye aur apna daman ilm se zada se zada bharne ki koshish ki aur is musafrat main har ilaqay ki tehzeeb o saqafat se bhi khoob agaah hye.

 

Asaatza:

 

Imam sahib ne waqt ke azeem tareen asateen se istafaada kiya. Hafiz ibn e Hijir (RA) ka kehna hai ke “Sanan Abu Dawood” waghaira main apke asaatza ki taadad teen sau ke qareeb hai. Isme Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Moin, Usman bin Abi sheeba, Ishaq bin Rahwiya, Abu Al waleed Tilyasi, Quteeba bin Saeed aur Musaddid bin Musarhad (RA) waghaira ke azeem naam numaya hain. Aur ye sab Imam Abu Dawood ki sar bulandi aur ilmi azmat o waqar ki shandar sanad hain.

 

Talamaza:

 

Husool e ilm ke baad Anfwan e Shabab hi main masnad e tadrees pe faiz hogaye aur sath sath intekhab e hadees aur taaleef ka silsila bhi shuru kerdiya. Ap tarsos main takreeban bees saal rahe aur wahan aap apni yeh azeem kitab “Al Sunan” tarteeb de chuke they. Ek zamane ne apse Ahadees Rasoolﷺ ka dars liya. Apke talamaza main bade bade Aimma ke naam atay hain. Apke jaleel o qadar Imam Ahmad bin Hanbal (RA) ne bhi apse ek hadees li they aur ap ispe bohat fakhar kiya karte they. Ilawa azeen Imam Tirmizi, Nisai, Abu Awana, Zakriya Saji, Abu Bashar Muhammad Ahmad Dulabi, Muhammad bin Nasar Marwazi apke wo maroof shagird hain jo ummat ke imam kehlae hain aur ashaab e tasaneef bhi hain.

 

Sunan Abu Dawood ke ravi:

 

 Inke ilawa jo hazraat Sunan Abu Dawood ke ravi honay ki shohrat rakhte hain, apke khaas maroof shagird hain:

 • Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Umr Al Lulue
 • Abu Bakar Muhammad bin bakr bin abdul Razzaq bin dasa Altamar
 • Abu Saeed Ahmad bin Muhammad bin Zayyad Alarabi
 • Abul Hassan Ali bin Alhasan Albasri (RA).
 • Abu Usaama Mohammad bin Abdul Malik Al Rawasi
 • Abu Saalim Mohammad bin Sayeed al Juloodi aur
 • Abu Umr Ahmad bin Ali Hasan Al Basari (Rahimahumullah)

 

Imam Sahab ka Ilmi Waqar o Martaba:

 

Darj zail waqia Imam Abu Dawood (RA) ki jalalat e ilmi aur us daur ke ilmi halqaat main apki ahmiyat ki behtreen daleel hai. Hua yeh ke 257 hijri main Basra main kuch hangamay phoot pade aur unka asar yeh hua ke Basra bawajood yeh ke ek pur ronaq tijaarati mandi aur shandar ilaaqa tha, logon ne wahan se kooch karna shuru kardiya. Shehar aur mandi ujadne lagi toh us badhti hoi weerani ko roknay ke liye wahan ke ameer Abu Ahmad Al Mofaq ne Imam Abu Dawood ke sath khusosi mulaqat ki aur darkhwast ki ke aap basra tashreef le chalein aur ussay hi apna watan bana lein takay apki wajah se talba o ullma us shehar ka rukh karen ur us ilaaqay ki abadi ka saman hojae. Chunacha Imam sahib ne ameer ki yeh darkhwast qabool karli aur apne Basra ko apna marqaz e dawat o tadrees bana liya toh iski ronaqay wapis aane lagi. Yeh waqia daleel hain ke bhalay waqton main awam o umrah apne Ulama ko apne shehar ki zeenat samjhtay they aur unka wajood apne liye bayas e izzat o barkat gardantay they.

Ek bar Janab Sehal bin Abdullah Tastari(RA) Imam sahib ki ziyarat ke liye aye. Aapne unka bharpoor istaqbal kiya aur unko izzat o ahtram se nawaza. Unho ne arz kiya Hazrat Al Imam! Main apki khidmat main ek aham kaam se aaya hoon. Aapne pocha, farmaiyye? Kaha ke pehle wada farmaiyye ke hatal imqan zaroor karengay. Aapne wada farma liya ke jahan tak ho saka aapka kaam zaroor karunga. To janab Sahal (RA) ne arz kiya Hazrat! Main apki is zabaan ka bosa lena chahta hoon jis se ap ahadees Rasoolﷻ bayan karte hain. Chunacha Imam Sahab ne apni zaban bahar nikali aur unho ne bosa liya.

 • Imam Ibrahim Harbi (RA) ne kaha: Imam Abu Dawood ke liye Hadees aise hi naram kardi gayi they jaise ke Sayyadna Dawood (AS) ke liye loha.
 • Janab Moosa bin Haroon(RA) ne kaha: Imam Abu Dawood duniya main hadees ke liye aur Akhirat main Jannat ke liye paida kiye gaye they aur maine unse badh kar kisi ko nahi paya.
 • Janab Ahmad bin Muhammad bin Yaseen Harwi famatay hain : Imam Abu Dawood Islam ke maroof tareen Huffaaz main se they. Unhe ilm e hadees aur uski asaneed o ulal par kamil uboor tha, ibaadat, iffat aur islah o taqwa main inka darja bohat buland tha. Aap fan e hadees ke mahir tareen muhaddiseen main se theyy.
 • Imam Abu Hatim bin Habban ka qaul hai: Imam Abu Dawood apne ilm, tafqa, hifz, ibadat, warra o taqwa aur pukhtagi e ilm main yagaana rozgar they. Unho ne ahadees jama ki, kutohb tasaneef ki aur sunnat e Rasoolﷻ ka kamil diffa kiya.
 • Imam Abu Abdullah bin Mundha kehte hain: Woh mumtaz e aima jinho ne ahadees ki takhreej ki aur sahih aur khata main imtiaz kiya chaar (4) hain: Imam Bukhari, Imam Muslim aur unke baad Imam Dawood aur Nissai (RA) hain.
 • Algharz is qism ke dasiyon aqwal-e-aima waqt ne Hazrat Imam Dawood (RA) ki maddah o sana main bayan kiye hain.

 

Aqwaal e Hikmat:

 

Imam sahib ke zikr e jameel main baz tazkira nigaaron ne apke kuch aqwaal bhi naqal kiye hain jo yaqinan hikmat bharay hain, maslan:

“Sardari aur Sarbarahi ki khuwahish makhfi shehwat main se hain.”

“Behtreen baat who hai jo bila ijaazat hi kaan main dakhil hojae.”

“Jisne kamtar libas aur kamtar saada khanay per qana-at karli usne apne jism ko bohat rahat di.”

Iss zaman main aapka who maquola bhi bada hikmat bhara hai ke maine apni kitab “Sunan” main chaar hazaar aath sau (4800) ahadees jama ki hain. In mein sahih, iske mishabeh aur uske qareeb darja ki riwayat hain. Kisi bhi insaan ke deendari ke liye inme se sirf char (4) hadeesain kafi hain:

 1. Aamal ka daaromadar niyaton pe hai.
 2. Insaan ke behtreen Islam ki alamat yeh hai ke be-maqsad amoor ko chhod de.
 3. Koi shakhs us waqt tak kamil momin nahi hosakta jab tak ke apne bhai ke liye wohi cheez pasand na kare jo apne liye karta hai.
 4. Halal bhi wazeh hai aur Haram bhi, aur inke darmiyan bohat si cheezain shubhe wali hain.

 

Apni Aulad ke liye sama e Hadees ka shouq:

 

Imam sahib jahan ummat ke liye azeem dayee aur muhaddis they wahan apni aulad ke liye yehi shauq rakhte they aur har baap ki tarah chahte they ke yeh marahil jald az jald tay hon aur woh sam’a e hadees ki fazeelat hasil karein. Yaqoot Hamwi ne Ibn ‘Asaakar se naqal kiya hai ke sheikh Ahmad bin Sauleh nau umar bachhon ko apni majlis main sam’a ki ijazat nahi diya karte they. Imam Abu Dawood ka ek sahabzada nau umar tha aur aap chahte they ke kisi tarah Sheikh Ahmad se sam’a e hadees ka sharf hasil karle, to is gharz ke liye apne ek heela ikhtiyar kiya ke bachhe ke chehre pe banaawati daarhi lagadi takay bada nazar aye. Magar yeh baat khul gai aur phir dusre bade bade ulama ke samne us bache ki zahanat o fataanat wazeh bhi hogai magar Sheikh Ahmad ne mazeed sam’a ki ijazat na di.

 

Jurrat o Bebaaki:

 

Ulama e haq ki ek sifat yeh rahi hai ke woh hukkam e waqt se bil khusos kisi tarah mar’oob na hotay they aur haqq ka izhar kardiya kerte they. Ameer e Basra Abu Ahmad Almoufiq ne darkhwast ki ke aap mere bachhon ko Sunan ka dars dein, magar majlis unke liye khas ho kyun umra ke bachhe awaam ke sath baithna pasand nahin karte. Aapne pehli baat toh qabool ki par doosri baat se inkar kerdiya aur farmaya ke ilm ke mamlay main awaam o khaas sab barabar hain. Chunacha woh aap ki aam majlis main atay they magar darmiyan main parda hota tha.

 

Wafat:

 

Imam Abu Dawood apni zindagi ki tehatter (73) bahaarein dekhne ke baad pandra (15) shawwal 275 hijri ko Basra main apne Rab ke mehman ja banay aur Imam Sufiyan Suri (RA) ke pehlo main dafan kiye gaye.

 

Imam Sahab ki tasaneefi khidmat:

 

Apne ilm e hadees ki zabani ashaat o tableegh ke sath sath jo qalmi zakhira chhoda hai, woh intehaai waq’ee aur qabil e qadar hai. Darj zail kutub apka ilmi wirsa hain:

(1) Al Sunan (2) Masail e Ahmad (3) Al Nasikh wal Mansookh (4) Ajabaat An sawalaat Abi Ubaid Muhammad bin Ali bin Usman Alajari (5) Risalat fi wasaf kitab Al Sunan (6) Kitab Al Zuhd (7) Tasmiyat Al Akhuwat Al lazina ravi anhum Alhadees (8) Asalata al Imam Ahmad bin Hanbal an rawat wa saqaat (9) Kitab Al qadar (10) Kitab Albas wal Nashoor (11) Al Masail Al lati Halaf Alaiha Imam Ahmad (12)  Dalail e Nabuwwat (13) Al Tafarud fil Sunan (14) Fazail Al Ansar (15) Masnad Malik (16) Al Dua (17) Ibtida Al Wahi (18) Akhbaar Al Khawarij (19) Maa

tafarad bih Ahlal Amsar (20) Mu’arfah al Ikhwati wal Ikhwaat (21) Al Adaab Al Shariah.

 

REFERENCE:
Book: “SUNAN ABU DAWOOD” (Urdu)
Tarjumah: Fazilatus Shaykh Abu Ammar Umar Farooq Saeedi(حفظه الله تعالى)
Tahqeeqh wa Takhreej: Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zaiy(رحمه الله عليه)
 

 

 Imam Abu Dawud (رحمة الله)

 

He is Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq, bin Bashir bin Shaddad bin ‘Amr bin ‘Imran Al-Azdi As-Sijistānī;[2] he was born in the year 202 after Hijrah.[3] The biographers agree that he died in the year 275. As-Sijistānī is derived from Sistan, a region which today stretches from south eastern Iran to south western Afghanistan.

The term As-Sijizi is also used as an ascription for Sistån, hence sometimes Abu Dawud was called: “Abu Dawud As-Sijzi.” [4]

 He began to travel seeking Aḥadīth at a young age, and made his way to Baghdad by the time he was eighteen years old. His journeys, seeking knowledge, took him through the lands of Khurasan, Al-‘Iraq, ‘Arabia, Ash- Sham, and Egypt.

 

His most famous teachers

 

His most famous teachers include Aḥmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrāhīm, Yahya bin Ma’in, Abu Bakr Ibn Abi Shaibah, his brother ‘Uthman bin Abi Shaibah, ‘Ali bin Al-Madini, and ‘Abdullah bin Maslamah Al-Qan’abi, who was among those famous for reporting the Muw’atta’ of Imam Malik.

 

 His most famous students

 

 His most famous students include his son, Abu Bakr ‘Abdullah bin Abi Dawud, At-Tirmdhi, An-Nasa’i, Abu Bakr Al-Khalal, Ar-Ramahurmuzi, Ibn Abi Ad-Dunya’, Ad-Duwlabi, as well as those who narrate the Sunan from him a discussion of which follows. Selected Statements About the Author and His Book[5]

Al-Khaṭṭābi said: “The book of the Sunan, by Abu Dawud, is a noble book, there has not been another book written in the knowledge of the religion that is like it.”

 

{[1] References for his biograpy include Tarikh Baghdad, Tahdhib Al-Kamal, Siyar Alam An- Nubala’, Al-Hafiz Abu Tahir As-Silafi’s introduction to Ma’alam As-Sunan by Al- Khaṭṭābi, and Ghayat Al-Maqsud fi Sharh Sunan Abi Dawud by Al-‘Allamah Al-‘Azim Abadi. All of what has been cited here is supported with authentic chains of narration.
[2] There are some slight variations in his complete name according to those who wrote his biography.
[3] Suw’alat Abu ‘Ubaid Al-Ajjuri, see also all of the previously mentioned references.
[4] See Imam At-Tirmidhi’s comments in his Sunan, after number 466 and 716, and he narrated number 3604 (8) from “Abu Dawud As-Sijzi.”
[5] See the biographical references mentioned above.}

 

And he said: “I heard Ibn Al-‘Arābi say while we were listening to him – (recite) this book; he pointed to the copy which was in front of him- ‘If a man does not have any knowledge with him, except that of the Mushaf in which is Allah’s Book, then this book, he would not have a need for any knowledge at all beyond the two of them.’”

Al-Khaṭṭābī said: “Abū Umar Muḥammad bin ‘Abdul-Wahid Az-Zahid the companion of Abu Al-‘Abbas Aḥmad bin Yahya – informed me, he said: Ibrahim Al-Harbi said: “When Abu Dawud wrote this book, Aḥadīth were made supple for him, just as iron was made supple for Dawud.” Meaning the Prophet Dawud, peace be upon him.[1]

Al-Hafiz Adh-Dhahabi said: “Along with his Imamat in Hadith and its fields, Abu Dawud was among the major Fuqaha’, for his book proves that. He was among the distinguished companions of Imam Ahmad; he attended his lessons for a lengthy period of time, and he asked him about delicate issues, in both branches (Furu) and fundamentals (Usul), and he stayed upon the Madhhab of the Salaf, regarding following the Sunnah and submitting to it, and not delving into problematic Kalām.”[2]

 

Those Who Narrate His Sunan

 

There are many who heard Abu Dawud’s Sunan from him, those that are popular, or known to have reported it from him, are; Al-Lu’lu’i (Muḥammad bin Ahmad), Ibn Dasah, (Abu Bakr Muḥammad bin Bakr bin Muhammad), Ar-Ramli (Abū ‘Eisa Ishaq bin Mūsā), and Ibn Al-A’rābi (Abū Safeed Aḥmad bin Muhammad).[3]

 

His Books

 

Other than his Sunan, his letter to the people of Makkah, explaining the conditions he adhered to in compiling his Sunan, and his Masa’il of Imām Ahmad, Abu Dawud is known to have authored the following: At-Tafarrud, Al-Marasil, Alam An-Nubuwwah, Az-Zuhd, and An-Nasikh wal-Mansukh. Abū ‘Ubaid Al-Ajurri compiled a book of questions that he asked Abu Dawud,

{[1] These narrations and statements of Al-Khattabi are taken from his introduction to Ma’alam As-Sunan. The narrators in the chain for the last statement were all graded trustworthy by Al-Baghdadi in Tarikh Baghdad, and each of them are confirmed to have heard from the one he is reporting from. Abu ‘Umar Az-Zahid was called “Tha’lab’s boy,” and Tha’lab is Aḥmad bin Yahya – Ash-Shaibani of Al-Küfah – that Al-Khaṭṭābī mentioned.
[2] Siyar Alam An-Nubala’, and by Kalam he means the philosophical theological issues termed: ‘Ilm Al-Kalām.
[3] The versions narrated by Al-Lu’lu’i and Ibn Dasah are the most popular and most complete. Occasionally, the reader will notice a footnote in the translation indicating a variation based upon one of the versions, in addition, some comments of some of the other reporters of the Sunan appear between square brackets.}entitled: Suw’ālāt Abi ‘Ubaid Al-Ajjuri ‘an Abi Dawud[1]

 

Commentaries

 

The most famous of commentaries on the Sunan of Abu Dawud is that of Al- Khaṭṭābi. He is Abu Sulaiman Hamd bin Muḥammad bin Ibrahim Al-Khaṭṭāb Al-Khaṭṭābi Al-Busti. He heard from the previously mentioned Abu Sa’eed Ibn Al-A’rābi in Makkah, and Abu Bakr Ibn Dasah in Al-Başrah, as well as other scholars.[2] He died in the year 388 after Hijrah.

His commentary is on an abridged selection of chapters and narrations of the Sunan, and it is said that his commentary is the first commentary on a Hadith book, hence its great rank and importance in the field of Hadith commentary. The name of his commentary is Ma’alam As-Sunan.

There are many other commentaries written for the Sunan, some of them published and others not yet published. Among them, that of Al-Mundhiri, who compiled an abridgement of Sunan Abi Dawud with comments, Ibn Qayyim Al-Jawzi, who compiled comments on an abridgment of the Sunan, As-Suyuti, Al-‘Aini, and Abu Al-Hasan As-Sindi. An-Nawawi, also compiled a commentary which they say was not completed, and it is among those that are lost.

The most famously cited commentary today, Is that of Al-‘Allamah Abú Tayyib Muḥammad Shams Al-Haqq Al-‘Azīmābādī, entitled; ‘Awn Al-Ma’bud. This work contains comments taken from his larger collection, entitled: Ghayat Al-Maqsud, some of the larger collection is published.

 

 His Objectives and Criteria

 

Regarding the level of narrators he included in his Sunan, Abu Dawud said: “There are no abandoned (Matruk) Hadith narrators in the book of As-Sunan which I wrote, and when there is a Munkar Hadith I clarified that it is Munkar, and there is nothing other than it which is similar for that topic.” And the meaning of Munkar is an odd narration, whose narrators are disparaged.

And, he mentioned about the weak Aḥadīth in his book: “Whatever Hadith there is in my book that has a severe weakness, then I have clarified it, and whatever I did not mention anything about it, then it is Ṣāliḥ (good), and some of them are more correct than others.”[3]

It is clear from its context, that some of the Aḥadīth not clarified by him are Weak, while he did not consider them to be severely weak.

 

{[1] It is said that he authored other books as well. All of the above are mentioned by Al- Hafiz Ibn Hajar, as books he heard with chains of narration to the author, in Al-Mu’jam Al-Mufahras also called: Tajrid Asânid Al-Kutub Al-Mashhurah wal-Ajza’al-Manthür.
[2] Al-Ansab.
[3] These two statements are taken from Abu Dawud’s letter to the people of Makkah regarding his Sunan, and most of its contents have been narrated from him through various routes of transmission.}

 

And he said: “I wrote, from Allah’s Messenger ﷺ , five-hundred thousand Ahadith, selecting from them what I included in this book meaning the book As-Sunan – so I collected four thousand Aḥadīth in it,[1] mentioning what is Sahiḥ, and what resembles that, and what is close to that.”[2]

Al-Hafiz Ibn Mandah said: “Abu Dawud narrated weak chains of narration when he did not find anything else for the topic, because that is stronger to him then a man’s opinion.” [3]

 

{[1]Our edition includes 5,274 narrations. It is possible that he made this statement at one time, and included many other narrations later, since it is known that the various editions narrated from him differ in the number of narrations, as well as the fact that some of them contain chapters and books that others do not. It is also possible that in this statement he means Ahadith with a complete chain of narration. In his letter to the people of Makkah, he said: “Perhaps the number of Ahadith in my book reach four thousand and eight hundred, and about six-hundred Ahadith that are Mursal.” And this number is closer to what is known of it.
[2] Tarikh Baghdad, with a chain of narration that was graded Sahih by Shaikh Al-Albānī in his introduction to Sahih Abi DaDawud.
[3]See Muqaddimah Ibn As-Salah, and the introduction to Sahih Abi Dawud. In his letter to the people of Makkah, Abu Dawud also indicated that he cited Mursal narrations when there was nothing similar for the topic.

 

REFERENCE:
Book: Sunan Abu Dawud
 

امام ابو داؤد رحمہ اللہ

*حالات زندگی امام ابو داؤد رحمہ اللہ*

 

 *نام و نسب*

 

ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران۔ یمن کے معروف قبیلہ ازد کی نسبت سے ازدی اور علاقہ سیستان یا سجستان کی نسبت سے سجستانی یا سجزی کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جد اعلی عمران جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور اسی میں قتل ہوئے تھے۔ واللہ اعلم.

 

 *ولادت و نشوونما*

 

٢٠٢ ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سن شعور کو پہنچے تو معروف اسلامی انداز و اطوار سے آپ کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ طے ہوا۔ اور بقول, ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات’ آپ ذہانت و فطانت کی وہبی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ پہلے اپنے علاقے کے علماء و اساتذہ سے بھرپور استفادہ کیا۔ اس کے بعد کامل طور پر علم حدیث کی طرف راغب ہوگئے اور علمی مراکز کا رخ کیا۔ عراق، جزیرہ، شام، مصر اور حجاز وغیرہ جہاں بھی علماء حدیث اور مشائخ کے متعلق سنا’ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا دامن علم زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کی۔ اور اس مسافرت میں ہر ہر علاقے کی تہذیب و ثقافت سے بھی خوب آگاہ ہوئے۔

 

 *اساتذہ اکرام*

 

امام صاحب نے وقت کے عظیم ترین اساطین علم سے استفادہ کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ” سنن ابو داود” وغیرہ میں آپ کے معروف اساتذہ کی تعداد تین سو کے قریب ہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل، یحيى بن معین، عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن راہویہ، ابو الولید طیالسی، قتیبہ بن سعید، اور مسدد بن مسرہد وغیرہ رحيم اللہ کے عظیم الشان نام بہت نمایاں ہیں۔ اور یہ سب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سر بلندی اور علمی عظمت و وقار کی شاندار سند ہیں۔

 

 *تلامذہ*

 

حصول علم کے بعد آپ عنفوان شباب ہی میں مسند تدریس پر فائز ہوگئے اور ساتھ ساتھ انتخاب احادیث اور تالیف کا عمل بھی شروع کردیا۔ آپ طرسوس میں تقریبا بیس سال رہے اور وہاں آپ اپنی یہ عظیم کتاب “السنن” ترتیب دے چکے تھے۔ ایک زمانہ نے آپ سے احادیث رسول کا درس لیا۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے آئمہ کے نام آتے ہیں۔ آپ کے جلیل القدر شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی آپ سے ایک حدیث لی تھی اور اس پر آپ بہت فخر کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں امام ترمذی، نسائی، ابو عوانہ، اسفرائینی، زکریا ساجی، ابو بشر محمد

بن احمد دولابی، محمد بن نصر مروزی آپ کے وہ معروف شاگرد ہیں جو امت کے امام کہلائے ہیں اور اصحاب تصانیف بھی ہیں۔

 

 *سنن ابو داؤد کے راوی*:

 

ان کے علاوہ وہ حضرات جو سنن ابو داؤد کے راوی ہونے کی شہرت رکھتے ہیں، آپ کے خاص معروف شاگرد ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

✯ ابو علی محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤی
✯ ابوبکر محمد بن بکر بن عبد الرزاق بن داسہ التمار
✯ ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد الاعرابی
✯ ابو الحسن علی بن الحسن بن عبد انصاری
✯ابو اسامہ محمد بن عبد المالک الرؤاسی
✯ابو سالم محمد بن سعید الجلودی اور
✯ ابو عمرو احمد بن علی بن حسن البصری رحمہم اللہ

 

 *امام صاحب کا علمی وقار و مرتبہ*:

 

درجہ ذیل واقعہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جلالت علمی اور اس دور کے علمی حلقات میں آپ کی اہمیت کی بہترین دلیل ہے۔ ہوا یہ کہ ٢٥٧ ہجری میں بصرہ میں کچھ ہنگامے پھوٹ پڑے اور ان کا اثر یہ ہوا کہ بصرہ باوجودیکہ ایک پررونق تجارتی منڈی اور شاندار علاقہ تھا لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنا شروع کردیا۔ شہر اور منڈی اجڑنے لگی تو اس بڑھتی ہوی ویرانی کو روکنے کے لیے وہاں کے امیر ابو احمد الموفق نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ بغداد میں خصوصی ملاقات کی اور درخواست کی کہ آپ بصرہ تشریف لے چلیں اور اسے ہی اپنا وطن بنالیں تاکہ آپ کی وجہ سے طلبہ اور علماء اس شہر کا رخ کریں اور اس علاقہ کی آبادی کاسامان ہوجائے۔ چنانچہ امام صاحب نے امیر بصرہ کی یہ درخواست قبول کرلی اور آپ نے بصرہ کو اپنا مرکز دعوت و تدریس بنالیا تو اس کی رونقیں واپس آنے لگیں۔ یہ واقعہ دلیل ہے کہ بھلے وقتوں میں عوام و امراء اپنے علماء کو اپنے شہروں کی زینت سمجھتے تھے اور ان کا وجود اپنے لیے باعث عزت و برکت گردانتے تھے۔

ایک بار جناب سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ امام صاحب کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور ان کو عزت و احترام سے نوازا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت الامام! میں آپ کی خدمت میں ایک اہم کام سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، فرمائے؟ کہا کہ پہلے وعدہ فرمائیں حتی الامکان ضرور کریں گے۔ آپ نے وعدہ فرمالیا کہ جہاں تک ہوسکا میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ تو جناب سہیل رحمہ اللہ نے عرض کیا حضرت! میں آپ کی اس مبارک زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، جس سے آپ احادیث رسول بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنی زبان باہر نکالی اور انہوں نے اس کا بوسہ لیا۔

❁امام ابراہیم حربی رحمہ اللہ نے کہا: امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے حدیث ایسے ہی نرم کردی گئی تھی جیسے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا۔

❁جناب موسی بن ہارون رحمہ اللہ نے کہا: امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کئے گئے تھے اور میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔

❁جناب احمد بن محمد بن یاسین ہروی کہتے ہیں: امام ابو داؤد اسلام کے ممتاز ترین حفاظ میں سے تھے۔ انہیں علم حدیث اور اس کی اسانید و علل پر کامل عبور حاصل تھا، عبادت، عفت اور اصلاح و تقویٰ میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ آپ فن حدیث کے ماہر ترین محدثین میں سے تھے۔

❁امام ابو حاتم بن حبان کا قول ہے: امام ابو داؤد اپنے علم، تفقہ، حفظ، عبادت، ورع و تقویٰ اور پختگی علم میں یگانہ روزگار تھے، انہوں نے احادیث جمع کیں، کتب تصانیف کیں اور سنت رسول کا کامل دفاع کیا۔

❁امام ابو عبداللہ بن مندہ کہتے ہیں: وہ ممتاز آئمہ جنہوں نے احادیث کی تخریج کی اور صحیح و خطا میں امتیاز کیا چار ہیں: امام بخاری، امام مسلم اور ان کے بعد امام ابو داؤد اور نسائی رحيم اللہ۔

الغرض اس،قسم کے دسیوں اقوال آئمہ وقت نے حضرت الامام ابو داؤد رحمہ اللہ کی مدح و ثنا میں بیان کیے ہیں۔

 *اقوال حکمت*: امام صاحب کے ذکر جمیل میں بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کے کچھ اقوال بھی نقل کیے ہیں جو یقینا حکمت بھرے ہیں۔ مثلا:

❁[الشَّهوَةُ الخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّئَاسَةِ]

“سرداری و سربراہی کی خواہش مخفی شہوات میں سے ہے۔”

❁[خَيرُ الكَلاَمِ مَا دَخَلَ الأُذُنَ بِدُونِ إِذُنٍ]

” بہترین بات وہ ہے جو بلا اجازت ہی کان میں داخل ہوجائے۔”

❁[مَنِ اقتَصَرَ علىّ لِبَاسٍ دُونٍ و مُطعَمٍ دُونٍ أرَاحَ جَسَدَه]

” جس نے کمتر سادہ لباس اور کمتر سادہ کھانے پر قناعت کرلی اس نے اپنے جسم کو بہت راحت دی۔”

اس ضمن میں آپ کا وہ مقولہ بھی بڑا حکمت بھرا ہے کہ میں نے اپنی کتاب ” سنن” میں چار ہزار آٹھ سو احادیث جمع کی ہیں۔ ان میں صحیح، اس کے مشابہ اور اس کے قریب درجے کی روایات ہیں۔ کسی بھی انسان کی دینداری کے لیے ان میں سے صرف چار حدیثیں کافی ہیں۔

1) اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔

2) انسان کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے کہ بے مقصد امور کو چھوڑ دے۔
3) کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔
4 ) حلال واضح ہے اور حرام بھی، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہے والی ہیں۔

 

*اپنی اولاد کے لیے سماع حدیث کا شوق* :

 

امام صاحب جہاں امت کے لیے عظیم داعی اور محدث تھے وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی یہی شوق رکھتے تھے. اور ہر باپ کی طرح چاہتے تھے کہ یہ مراحل جلد از جلد طے ہوں اور وہ سماع حدیث کی فضیلت حاصل کریں۔ یاقوت حموی نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے شیخ احمد بن صالح نوعمر امرد بچوں کو اپنی مجلس میں سماع کی اجازت نہ دیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا ایک صاحبزادہ نوعمر تھا اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح شیخ احمد سے سماع حدیث کا شرف حاصل کرلے۔ تو اس غرض کے لیے آپ نے ایک حیلہ اختیار کیا کہ بچے کے چہرے پر بناوٹی ڈاڑھی لگا دی تاکہ بڑا نظر آئے۔ مگر یہ بات کھل گئی۔ اور پھر دوسرے بڑے بڑے علماء کے سامنے اس بچے کی ذہانت و فطانت واضح بھی ہوگئی مگر شیخ احمد نے مزید سماع کی اجازت نہ دی۔
 *جرأت و بےباکی*: علمائے حق کی ایک صفت یہ رہی ہے کہ وہ حکام وقت سے بالخصوص کسی طرح مرعوب نہ ہوتے تھے اور حق کا اظہار کردیا کرتے تھے۔ امیر بصرہ ابو احمد الموفق نے درخواست کی کہ آپ میرے بچوں کو اپنی “سنن” کا درس دیں، مگر مجلس ان کے لیے خاص ہو کیونکہ امراء کے بچے عوام کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پہلی بات تو قبول کی لیکن دوسری سے انکار کردیا اور فرمایا کہ علم کے معاملے میں عوام و خواص سب برابر ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی عام مجلس میں آتے تھے مگر درمیان میں پردہ ہوتا تھا۔

 

 *وفات*:

 

امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی زندگی کی تہتر بہاریں دیکھنے کے بعد ١٥ شوال ٢٧٥ہجری کو بصرہ میں اپنے رب کے مہمان جا بنے اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ رحمه الله رحمة واسعة۔
  *امام صاحب کی تصنیفی خدمات*: آپ نے علم حدیث کی زبانی اشاعت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو قلمی ذخیرہ چھوڑا ہے وہ انتہائی وقیع اور قابل قدر ہے۔ درجہ ذیل کتب آپ کا،علمی ورثہ ہیں:

1) السنن
2) مسائل احمد
3) الناسخ والمنسوخ
4) اجاباته عن سؤالات ابي عبيد محمد بن علی بن عثمان الأجري

٥) رسالة في وصف كتاب السنن
٦) كتاب الزهد
٧) تسمية الإخوة الذين روي عنهم الحديث
٨) أسئلة الإمام أحمد بن حنبل عن الرواة والثقات
٩) كتاب القدر
١٠) كتاب البعث والنشور
١١) المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد
١٢) دلائل النبوة
١٣) التفرد في السنن
١٤) فضائل الأنصار
١٥) مسند مالك
١٦) الدعاء
١٧) ابتداء الوحي
١٨) أخبار الخوارج
١٩) ماتفردبه اهل الأمصار
٢٠) معرفة الإخوة والأخوات
٢١) الآداب الشرعية

—————————————-

▪️یہ مضمون جناب ڈاکٹر محمد بن لطفی الصباغ کے مقالہ “ابوداؤد، حياة و سننہ” سے ماخوذ ہے۔ یہ رسالہ مکتب اسلامی بیروت سے طبع شدہ ہے۔

حوالہ :
نام كتاب : “سُنن ابُودَاوُد”  اردو
ترجمه : ‘ شیخ ابو عمار عمر فاروق سعیدی (حفظه الله تعالى)’
تخریج: ‘حافظ ابوطاہر زبیرعلی زئی (رحمه الله عليه)

 

Table of Contents